Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Quản trị dự án | Edu2Review

Khóa học Quản trị dự án

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giám sát dự án

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học nghiên cứu về việc quản trị dự án trong suốt vòng đời dự án bao gồm: nguồn lực, chi phí, thời gian và rủi ro, công việc và phân tích cấu trúc sản phẩm, quy trình đấu thầu và ký kết hợp đồng, lên kế hoạch, xây dựng và chỉ đạo nhóm và đội ngũ thực hiện. Học viên sẽ được tìm hiểu về cách quản lý các dự án thuộc các ngành nghề khác nhau, cách thiết kế dự án, viết đề án kiến nghị, trình bày đề án, thiết lập các mục tiêu, kiểm soát quy trình và đầu ra, đánh giá hiệu suất thực hiện dự án.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học giúp học viên có cách thức quản lý dự án theo chuẩn mực, giúp duy trì quản lý quy trình và kết quả tại chỗ hoặc thiết lập từ xa. Dựa trên quyết định của giảng viên và lựa chọn của học viên, khóa học sẽ cho phép học viên tự phát triển phương thức quản lý cho một dự án riêng biệt; tiếp cận phương pháp tự học và bán độc lập trong nghiên cứu; tham dự thiết kế, phát triển và tổ chức dự án để hướng đến thành công.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Quản lý các loại hình dự án từ nhiều ngành khác nhau.
 • Cách thức thiết kế dự án.
 • Viết đề án kiến nghị
 • Trình bày đề án.
 • Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu
 • Kiểm soát quy trình và đầu ra
 • Đánh giá hiệu suất thực hiện
 • Những năng lực có được sau khóa học: Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch dự án, thực hiện và xem xét dự án, kỹ năng lựa chọn và cải tiến.

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Giới thiệu: Tại sao lại chọn Quản lý dự án?
 • Bối cảnh của doanh nghiệp: Chiến lược, cấu trúc và văn hóa.
 • Sự lựa chọn dự án và quản lý danh mục đầu tư
 • Nhà lãnh đạo và nhà quản lý dự án
 • Quản lý tầm nhìn

Module 2 (tuần 2)

 • Thỏa thuận, xung đột và xây dựng nhóm quản lý
 • Quản lý rủi ro
 • Ngân sách và ước tính chi phí
 • Lên lịch cho dự án: Tạo mạng lưới, Lập dự toán và phương hướng quan trọng

Module 3 (tuần 3)

 • Lên kế hoạch dự án: chậm trễ, va chạm và các hoạt động kết nối mạng lưới
 • Lập kế hoạch chuỗi quan trọng
 • Quản lý nguồn tài nguyên
 • Đánh giá và kiểm soát dự án
 • Kết thúc dự án

Tuần 4, 5:

 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá