Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Tài chính doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tài chính doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Tổ chức công việc

Thời lượng

5 tuần

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp kiến thức về tình hình tài chính thực tế của một doanh nghiệp. Những quyết định đầu tư vốn được cân nhắc kỹ lưỡng và chi tiết hơn, nhấn mạnh vào việc phân tích mức độ rủi ro có thể chấp nhận được. Một số chủ đề khác được trình bày bao gồm quản lý, đánh giá dòng tiền và vốn lưu động của công ty. Môn học kết hợp bài giảng lý thuyết và các bài tập tình huống thực tế trong doanh nghiệp, qua đó cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng trong việc làm bài thuyết trình.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học này sẽ mang đến cho quý anh chị cách hiểu về những nguyên tắc cơ bản về chức năng tài chính của công ty và cung cấp những công cụ thực tiễn bổ trợ cho việc ra các quyết định liên quan đến tài chính.

Khóa học còn cung cấp những kiến thức liên quan đến vai trò của ngân sách trong công ty phi tài chính và 3 quyết định tài chính quan trọng được doanh nghiệp: quyết định đầu tư, quyết định tài chính và quyết định phân bổ vốn đầu tư.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Chức năng tài chính trong một doanh nghiệp.
 • Các công cụ để ra quyết định
 • Vai trò của việc quản lý ngân sách
 • Các quyết định tài chính quan trọng trong đầu tư, cách phân bổ vốn đầu tư.
 • Sự cần thiết của việc đánh giá rủi ro và đề ra giải pháp
 • Mô hình định giá tài sản vốn CAPM
 • Đánh giá tỷ lệ hoàn vốn ban đầu ROI
 • Kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn
 • Quản lý nợ và dòng tiền
 • Mua bán và sáp nhập

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp, quản trị công ty, phân tích báo cáo tài chính và lập kế hoạch dài hạn
 • Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền DCF. Ra quyết định đầu tư vốn.
 • Rủi ro và hiệu quả: Những bài học từ lịch sử. Rủi ro và lợi nhuận: Mô hình xác định giá trị của tài sản vốn.

Module 2 (tuần 2)

 • Các khái niệm cơ bản về cấu trúc vốn. Những hạn chế đối với việc sử dụng nợ. Định giá và phân bổ vốn ngân sách cho công ty sử dụng vốn vay.
 • Vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Module 3 (tuần 3)

 • Các khái niệm về Quyền chọn và Tài chính doanh nghiệp. Mở rộng và ứng dụng các kiến thức về Quyền Chọn và Tài Chính doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch và tài chính ngắn hạn. Quản lý dòng tiền.

Tuần 4, 5:

 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá