Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Tài chính Quốc tế | Edu2Review

Khóa học Tài chính Quốc tế

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Nhân tố then chốt trong kinh doanh quốc tế là nhu cầu về việc điều hành kinh doanh trong môi trường với nhiều loại tiền tệ khác nhau. Khóa học dựa trên quan điểm về cách thức mà các thị trường ngoại hối đã phát triển và hoạt động như thế nào.

Thông qua việc xác định được tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn, học viên có thể tính toán tỷ suất kỳ hạn ngang bằng lãi suất và tìm được các cơ hội kinh doanh dựa vào sự chênh lệch tỷ giá.

Các khái niệm khác nhau về tỷ giá trao đổi ngoại tệ được đưa ra thảo luận, sau đó sẽ có một nghiên cứu chi tiết về các nghiệp vụ mua bán đặt rào (hedging operation), bằng cách sử dụng cả hai phương pháp truyền thống và các công cụ phái sinh được giới thiệu trong “Thị trường và Định chế tài chính”.

Khóa học này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về tài chính quốc tế cho SV bao gồm các định nghĩa về các quan điểm và các cách đầu tư tài chính mới. Khóa học cũng bao gồm phần giới thiệu các số liệu thống kê cho phép SV hiểu được những phát triển gần đây của thế giới tài chính.

Mục tiêu khóa học:

 • Phân tích được ảnh hưởng của những phát triển hiện nay của hệ thống tài chính thế giới lên các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp và thị trường đơn lẻ thông qua các số liệu thống kê và / hoặc những cách tính toán.
 • Hiểu biết về Hệ thống Tiền tệ Quốc tế, thị trường tiền mặt trả ngay và thị trường theo kỳ hạn.
 • Định hướng về quản lý rủi ro trong giao dịch, thị trường tín phiếu và thị trường vốn cổ đông quốc tế, cũng như về các trao đổi tiền tệ.

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Hệ thống Tiền tệ Quốc tế: nghiên cứu sự phát triển và những thay đổi của hệ thống tiền tệ quốc tế diễn ra từ khi nó được hình thành 1945. Bao gồm một nghiên cứu về cán cân thanh toán.
 • Thị trường Ngoại Hối: chức năng và cấu trúc thị trường ngoại hối. Nó phân tích cả thị trường trả ngay bằng tiền mặt và thị trường có kỳ hạn.
 • Quản trị rủi ro trong giao dịch tài chính: trình bày về quản trị rủi ro tài chính trong giao dịch phát sinh từ nghĩa vụ hợp đồng được định rõ dưới dạng đơn vị tiền tệ trong ngoại hối.

Module 2 (tuần 2)

 • Nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế và Thị trường Tiền: phân biệt giữa các hoạt động ngân hàng quốc tế và ngân hàng trong nước và phân tích các sự khác biệt mang tính thể chế đa dạng của các loại hình đại lý ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng quốc tế và khách hàng của chúng tạo nên thị trường tiền tệ Châu Âu và hình thành cốt lõi của thị trường tiền tệ quốc tế.
 • Thị trường Tín phiếu Quốc tế: phân biệt trái khoán Euro và trái khoán ngoài Euro đã tạo nên thị trường trái khoán quốc tế. Thảo luận về những lợi thế của nguồn vốn từ thị trường trái phiếu quốc tế đối với việc gây quỹ trong nước. Chương này cũng bao gồm phần thảo luận về các loại chính của trái khoán quốc tế
 • Thị trường Vốn Cổ phần Quốc tế: tập trung vào vốn cổ phần quốc tế bao gồm bảng cân đối tài khoản, các cổ phần.

Module 3 (tuần 3)

 • Trao đổi tiền tệ: tập trung vào việc trao đổi tiền tệ như là một phần trong việc quản trị tài chính quốc tế.
 • Kết luận và Luận Văn kết thúc học phần: yêu cầu SV thảo luận về chủ đề bài luận và nghiên cứu cuối khóa của mình với giảng viên và học viên cùng lớp.

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá