Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Tinh thần lãnh đạo | Edu2Review

Khóa học Tinh thần lãnh đạo

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng lãnh đạo

Giới thiệu khóa học

Phát triển kỹ năng lãnh đạo giữ một vai trò quan trọng trong phát triển một doanh nghiệp hay một tổ chức. Người ta cho rằng kỹ năng lãnh đạo là thiên bẩm và không phải ai cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt, đóng góp đáng kể cho sự phát triển và sự thành công của tổ chức.

Vai trò của nhà lãnh đạo bắt đầu bằng việc thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng và những mối lo ngại của các nhóm vì vậy đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có kỹ năng lắng nghe và tương tác tốt.

Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo và tạo sự ảnh hưởng sẽ giúp học viên xây dựng kỹ năng lãnh đạo thông qua việc hiểu và cân bằng hệ thống giá trị của các bên liên quan.

Nội dung khóa học:

Định nghĩa “lãnh đạo”

Phân loại những loại hình lãnh đạo khác nhau

Hiểu về Lãnh đạo theo tình huống (nói, bán hàng, tham gia và phân công phân nhiệm)

Tự nhìn nhận bản thân

Giới thiệu về Kouzes và Posner

Trở thành người truyền cảm hứng

Học cách truyền cảm hứng cho một tầm nhìn chung

Học cách truyền đạt tầm nhìn

Khuyến khích sự phát triển và tôn trọng lẫn nhau

Tìm hiểu về sự chia sẻ thành quả

Đặt mục tiêu hiệu quả

Học cách gây ảnh hưởng tới nhận thức của người khác

Tổ chức khóa học:

Bài 1: Sự phát triển của lãnh đạo

Bài 2: Các loại hình lãnh đạo

Bài 3: Tự nhìn nhận bản thân

Bài 4: Mô hình hóa hướng đi

Bài 5: Truyền cảm hứng về tầm nhìn chung

Bài 6: Thử thách quy trình

Bài 7: Thúc đẩy người khác hành động

Bài 8: Khuyến khích sự đồng cảm

Bài 9: Kỹ năng tạo ảnh hưởng

Bài 10: Thiết lập mục tiêu

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá