Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Kỹ năng khác

Giới thiệu khóa học

Khóa học cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của trách nhiệm xã hội đối với tổ chức doanh nghiệp, nhận biết những nguyên tắc cơ bản của đạo đức và cách giải quyết trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó có tổ chức, cộng đồng và môi trường. Sự lan tỏa nhanh chóng của CSR được xem như là khái niệm biểu hiện cho chất lượng cuộc sống tốt hơn đối với con người, đã làm cho nó trở thành một phần thiết yếu của nhiều chương trình giảng dạy.

Mục tiêu khóa học:

 • Học viên sẽ được làm quen với ý tưởng trách nhiệm xã hội, cũng như biết cách làm thế nào để thực hiện và khởi xướng từ những người tham gia và bên được nhận.
 • Khóa học còn cung cấp những bài đọc phân tích, thảo luận và bài tập tình huống nhằm khai thác kỹ hơn về CST trong bối cảnh lợi ích của doanh nghiệp, tính bền vững của thị trường, phát triển quốc tế, đối thoại giữa đạo đức và các bên liên quan.
 • Khóa học đưa đến cho học viên cách nhìn từ những ví dụ về thành công và thất bại trong các dự án CSR và cách để đo lường dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí và đánh giá bởi các bên liên quan, hoặc làm cách nào để tăng cường thúc đẩy thông qua các điều lệ từ nhà nước hoặc các quy định tự nguyện.

Kỹ năng đạt được sau khóa học:

 • Học viên sẽ có được các kỹ năng phân tích để nhận biết và phân biệt được các phương pháp tiếp cận khác nhau để đưa hoạt động CSR trở thành một thước đo mới mẻ và tin cậy trong quá trình hình thành danh tiếng cho tổ chức
 • Học viên sẽ nhận biết được kết quả và tiềm năng của CSR mang lại trong bối cảnh tạo nên lãi suất cho lợi nhuận kinh doanh, tiếp thị, hoạt động từ thiện, tổ chức từ thiện, nhân lực quốc tế và phát triển môi trường, đạo đức kinh doanh và sự tham gia của các bên liên quan.

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Mô hình trách nhiệm xã hội. Quản trị chiến lược các mối quan hệ giữa các bên liên quan
 • Quản trị doanh nghiệp. Pháp luật, điều lệ và các vấn đề chính trị.
 • Đạo đức trong kinh doanh và việc ra quyết định thuộc về đạo đức. Cách tiếp cận chiến lược đối với việc cải thiện Hành vi đạo đức.

Module 2 (tuần 2)

 • Quan hệ với nhân viên. Quan hệ với khách hàng
 • Quan hệ cộng đồng và chiến lược từ thiện. Các vấn đề về công nghệ.

Module 3 (tuần 3)

 • Các vấn đề về duy trì bền vững. Trách nhiệm xã hội trong môi trường toàn cầu.

Tuần 4, 5:

 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học