Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế - Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Xây dựng chiến lược

Thời lượng

3 tuần

Giới thiệu khóa học

Để ngày một trở nên thịnh vượng và phát triển bền vững, một tổ chức không chỉ cần có khát vọng, tiềm lực và sức sáng tạo mà còn phải biết cách thiết lập và duy trì một nền văn hóa đặc sắc, tiến bộ.

Khóa học tập trung phân tích hành vi của các cá nhân và nhóm trong tổ chức, khám phá mối liên hệ giữa cấu trúc và văn hóa của tổ chức cũng như cách thức mà những yếu tố này tương tác và ảnh hưởng đến hành vi của lực lượng lao động.

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu lãnh đạo bản thân là gì và cách áp dụng
 • Hiểu mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức và văn hóa
 • Hiểu cách sử dụng các lý thuyết động viên trong tổ chức
 • Hiểu cơ chế để phát triển nhóm hiệu quả trong một tổ chức

Đề cương:

Module 1 (tuần 1)

 • Tổng quan về Văn hoá doanh nghiệp
 • Phương pháp đánh giá Thái độ và Sự hài lòng với công việc
 • Cảm xúc và tâm trạng
 • Tính cách và giá trị
 • Nhận thức và quyết định cá nhân
 • Thảo luận: “How can managers increase job satisfaction and what are the organizational consequences when there are high or low levels of job satisfaction?” – “People often use shortcuts such as selective perception and stereotyping to judge other people more quickly. What are the good and bad aspects of this type of perceptual ‘fast track’?”

Module 2 (tuần 2)

 • Khái niệm và các ứng dụng trong Khích lệ tinh thần làm việc
 • Hành vi nhóm
 • Giải mã đặc thù đội nhóm công việc
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Thảo luận: “Can motivational theories be applied across cultures?”

Module 3 (tuần 3)

 • Lãnh đạo tổ chức
 • Quyền lực và chính trị
 • Xung đột và thương lượng
 • Cơ cấu tổ chức và văn hoá
 • Phần trình bày nhóm: “Must all the conflicts be negotiated and resolved?”

Tuần 4, 5:

 • Thực hành tình huống giả định trong quản lý kinh doanh
 • Hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bài luận cuối kỳ
 • Hỗ trợ ngôn ngữ

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá