Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Liên Chiểu | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận Liên Chiểu

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Quận Liên Chiểu. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

10 Kết quả.

Anh ngữ IRIS
8.0
Tốt 20 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Luyện Thi Ielts Fighter
8.1
Tốt 8 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 12 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way
10
Xuất sắc 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 16 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Pre: 1.0 - 3.0, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 16 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Ms Hoa Giao Tiếp
8.0
Tốt 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Anh LISA
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ GOET
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Chương trình giảng dạy Tổng hợp


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Popodoo Smart
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm học tiếng Nhật Cosmos
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, N5, N4

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, N5, N4

Có tất cả 6 khóa học


Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 4 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm