Trung tâm Ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Thừa Thiên Huế. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

10 Kết quả.

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 210 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Anh Ngữ Quốc Tế AMES
8.0
Tốt 17 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm du học và đào tạo ngoại ngữ Jelly Education
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Nâng cao, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Nâng cao, IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Có tất cả 5 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học HueITC
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tiếng Anh tổng quát, IELTS

Có tất cả 17 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tiếng Anh tổng quát, IELTS

Có tất cả 17 khóa học


Tiếng Hàn Huế – Ran Chô
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ Intrase
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4

Có tất cả 2 khóa học


Chương trình giảng dạy Tổng hợp


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Chương trình giảng dạy N5, N4

Có tất cả 4 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm