Trung tâm tiếng Anh tại Hà Tĩnh | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Hà Tĩnh

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Hà Tĩnh? Top trung tâm tiếng Anh tại Hà Tĩnh chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

9 Kết quả.

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 210 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, IELTS

Có tất cả 21 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ AMA
7.2
Khá 36 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, Giao tiếp Trung cấp, Giao tiếp Nâng cao

Có tất cả 9 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Space
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Giao tiếp

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Giao tiếp

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ New Vision
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS

Có tất cả 9 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Smart Learn Hà Tĩnh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 4 khóa học


Học viện Anh ngữ A plus
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Blue Galaxy Hà Tĩnh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Apeco
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 3 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm