Trung tâm tiếng Anh tại Tp. Biên Hoà | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Tp. Biên Hoà

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Tp. Biên Hoà? Top trung tâm tiếng Anh tại Tp. Biên Hoà chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

14 Kết quả.

Trung tâm tiếng Anh VUS
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có 80% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, IELTS Proficient: 7.0 - 9.0, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Có 80% học viên khuyên học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 212 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 84% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 84% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn Vina
8.2
Tốt 34 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Apollo
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.6
Khá 25 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders
10
Xuất sắc 5 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ
9.5
Xuất sắc 2 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Thế Hệ Mới
7.0
Khá 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trường Ngoại Ngữ Đông Dương
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, TOEFL IBT, IELTS

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, TOEFL IBT, IELTS

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Effectiveness
7.4
Khá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Các khóa học khác, IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Các khóa học khác, IELTS Pre: 1.0 - 3.0

Có tất cả 6 khóa học