Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Ninh Kiều | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Ninh Kiều

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Quận Ninh Kiều. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

6 Kết quả.

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 11 khóa học


Chương trình giảng dạy Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)


Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Trẻ em, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Trẻ em, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Hàn ngữ Cần Thơ - VISION
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, Luyện thi TOPIK, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, Luyện thi TOPIK, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, HSK 3

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, HSK 3

Có tất cả 5 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm