Trung tâm Tiếng Trung tại Quận 5 | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Quận 5

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Quận 5. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

7 Kết quả.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1
7.4
Khá 37 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi JLPT, Các khóa học khác

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi JLPT, Các khóa học khác


Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP.HCM Chi Nhánh 3
7.4
Khá 15 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 2 khóa học


Hoa Văn Thương Mại Thành Phố SHZ
7.9
Khá 14 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm GDTX tiếng Hoa
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm WEBTIENGHOA.COM
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Tổng hợp, Thương mại

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Tổng hợp, Thương mại

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ Từ Niệm
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Trẻ em, Cho trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Trẻ em, Cho trẻ em

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Kenta
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học