Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Ngô Quyền | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Ngô Quyền

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Quận Ngô Quyền. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

3 Kết quả.

Trung tâm tiếng Trung Toàn Diện
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 2, HSK 3, HSK 5

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 2, HSK 3, HSK 5

Có tất cả 6 khóa học


Dạy và học tiếng Trung - Cô Nguyễn Thu Hà
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Thương mại, Tổng hợp, Nâng cao

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Thương mại, Tổng hợp, Nâng cao

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, N5

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, N5

Có tất cả 3 khóa học