Trung tâm Tiếng Trung tại Hải Phòng | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Hải Phòng

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Hải Phòng. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

9 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK


Trung tâm ngoại ngữ Tomato
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK, Luyện thi JLPT

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK, Luyện thi JLPT


Trung tâm tiếng Trung Toàn Diện
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 2, HSK 3, HSK 5

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 2, HSK 3, HSK 5

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ huyện Đoàn Thủy Nguyên
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, Tổng hợp

Có tất cả 2 khóa học


Dạy và học tiếng Trung - Cô Nguyễn Thu Hà
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Thương mại, Tổng hợp, Nâng cao

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Thương mại, Tổng hợp, Nâng cao

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, N5

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, N5

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Tokyo Hải Phòng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, N5, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, N5, Luyện thi TOPIK


Trung tâm Hán ngữ Trác Việt
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Tổng hợp, Thương mại

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Tổng hợp, Thương mại

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ TMG
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 27 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 3 khóa học