Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Thừa Thiên Huế | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Thừa Thiên Huế

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tại Thừa Thiên Huế tốt nhất? Các ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và công nghệ kỹ thuật học ở đâu?

1 Kết quả.
Công nghệ thông tin

Trường Đại Học Phú Xuân - Huế

8.2
Tốt 55 đánh giá
86%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng MT học tập

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
3.5 năm
86%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng MT học tập

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin
3.5 năm