Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học

Chương trình Khoa học - Kỹ thuật hệ Đại học tốt nhất? Ngành khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ kỹ thuật tốt nhất.

552 Kết quả.
Tin học quản lý

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.4
Tốt 633 đánh giá
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Tin học quản lý

Hệ thống Thông tin
4 năm
87%  hài lòng về giáo viên 87%  hài lòng MT học tập

Tin học quản lý

Hệ thống Thông tin
4 năm
Thương mại điện tử

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Verified by Edu2Review
8.7
Rất tốt 417 đánh giá
90%  hài lòng MT học tập 89%  học viên khuyên học

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
90%  hài lòng MT học tập 89%  học viên khuyên học

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
Kỹ thuật điện tử viễn thông

Trường Đại học Văn Hiến

Verified by Edu2Review
7.3
Khá 237 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4 năm
82%  hài lòng về giáo viên

Kỹ thuật điện tử viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
4 năm
Cấp thoát nước

Trường Đại học Mở TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 196 đánh giá
87%  học viên khuyên học 86%  hài lòng MT học tập

Cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật
5 năm
87%  học viên khuyên học 86%  hài lòng MT học tập

Cấp thoát nước

Khoa học - Kỹ thuật
5 năm
Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Trường Đại học Y Dược TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 184 đánh giá
91%  hài lòng với CH việc làm 91%  hài lòng về học phí

Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Điều dưỡng
4 năm
91%  hài lòng với CH việc làm 91%  hài lòng về học phí

Điều dưỡng (gây mê hồi sức)

Điều dưỡng
4 năm
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.8
Rất tốt 179 đánh giá
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
94%  hài lòng cơ sở VC 93%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Đại học Sài Gòn

Verified by Edu2Review
8.1
Tốt 170 đánh giá
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khoa học - Kỹ thuật
4.5 năm
92%  hài lòng về học phí 85%  hài lòng về giáo viên

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

Khoa học - Kỹ thuật
4.5 năm
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Trường Đại học Hoa Sen

Verified by Edu2Review
9.4
Xuất sắc 141 đánh giá
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
97%  hài lòng MT học tập 95%  học viên khuyên học

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học - Kỹ thuật
4 năm
Kỹ thuật môi trường

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM - HUTECH

Verified by Edu2Review
7.8
Khá 169 đánh giá
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường
1 tháng
80%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường
1 tháng
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 163 đánh giá
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
83%  hài lòng về giáo viên 83%  học viên khuyên học

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 143 đánh giá
89%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng
4 năm
89%  hài lòng với CH việc làm 85%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng
4 năm
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 129 đánh giá
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm
92%  hài lòng cơ sở VC 88%  hài lòng MT học tập

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động
4 năm