Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Thừa Thiên Huế | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Thừa Thiên Huế

Chương trình Kinh tế - Quản lý hệ Đại học tại Thừa Thiên Huế tốt nhất? Các ngành quản trị kinh doanh, marketing, du lịch... ở đâu tốt nhất?

3 Kết quả.
Quản trị kinh doanh

Trường Đại Học Phú Xuân - Huế

8.2
Tốt 55 đánh giá
86%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng MT học tập

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
3.5 năm
86%  hài lòng về giáo viên 86%  hài lòng MT học tập

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh
3.5 năm