Cao đẳng sư phạm Quảng Trị | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Chương trình

Giáo dục Mầm non

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong nhà trường XHCN: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.

- Có những hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn giáo dục Mầm non (GDMN). Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn. Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp tổ chức, đánh giá các hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ ở cơ sở GDMN. Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học GDMN vào việc tổ chức đánh giá các hoạt động giáo dục trẻ ở các đối tượng khác nhau.

- Có thể giao tiếp với trẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển và học tập của trẻ. Biết đánh giá mức độ phát triển của trẻ. Lập kế hoạch định hướng phát triển và giáo dục trẻ phù hợp, tổ chức, thực hiện giáo dục khoa học. Tổ chức tốt các hoạt động của nhóm, lớp.

- Có thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, trung thực; tích cực, chủ động trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội – nhân văn.

- Có hiểu biết về cơ cấu, công tác tổ chức và quản lý trong nhà trường Mầm non.

- Có kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về Tâm lý học và Giáo dục học của bậc học mầm non.

- Có hệ thống kiến thức khoa học cơ bản của giáo dục mầm non cần thiết cho việc hình thành năng lực nghề nghiệp.

- Đạt trình độ B tiếng Anh, tích luỹ được một số vốn từ vựng liên quan đến chuyên ngành học.

- Khai thác các phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm dạy học ở bậc học mầm non, các dịch vụ Internet cơ bản và kỹ thuật đa phương tiện để phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy.

Kỹ năng:

- Vận dụng sáng tạo những kiến thức của khoa học giáo dục mầm non vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ em thuộc các đối tượng khác nhau ở các cơ sở giáo dục mầm non.

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các kỹ năng chuyên biệt (Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học, hát múa, …) đáp ứng được yêu cầu đặc thù của ngành học.

- Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng tuyên truyền, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Giao tiếp phù hợp với trẻ, với đồng nghiệp, với phụ huynh.

Cơ hội nghề nghiệp:

Giảng dạy tại các trường mầm non, các trung tâm chăm sóc - giáo dục trẻ.

Giáo dục Tiểu học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khoẻ, có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục (KHGD).

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Hiểu biết về Tâm lý, Giáo dục học, các kiến thức chuyên ngành, bảo đảm dạy tốt các môn học và các hoạt động giáo dục trong chương trình tất cả các lớp của bậc Tiểu học, được nâng cao về 3 môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên - Xã hội.

- Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an ninh - quốc phòng, an toàn giao thông, về quyền trẻ em, y tế học đường để có thể thực hiện giáo dục tích hợp.

- Có hiểu biết về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để làm tốt công tác giáo dục hoà nhập.

Kỹ năng:

- Biết lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy học tất cả các môn học ở bậc Tiểu học.

- Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao Nhi đồng, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục vào việc nghiên cứu một vấn đề cụ thể; sử dụng Công nghệ thông tin vào quá trình dạy học.

- Tiếng Anh ở trình độ B.

Cơ hội nghề nghiệp:

Giảng dạy ở các trường Tiểu học và các cơ sở giáo dục.

Sư phạm Tin học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 107 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tin học trình độ cao đẳng phải:
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường định hướng XHCN : Thấm nhuần thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Tin học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp
ứng những yêu cầu mới.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khối lượng tri thức và kỹ năng nghiệp vụ để đảm nhận các công việc sau:

- Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS môn Tin học.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý giáo dục và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học.

- Ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin để phục vụ các ngành, cơ quan ngoài trường học.

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục với các cơ quan nghiên cứu giáo dục.

- Tiếp tục học tập ở chương trình đào tạo bậc học cao hơn

Sư phạm Vật lý

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Vật lý – Hóa học trình độ cao đẳng phải:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên ở trường THCS: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người thầy giáo.
- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Vật lý – Hóa học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

- Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức cơ bản về Tâm lý học, Giáo dục học và khoa học xã hội – nhân văn.

- Có hiểu biết về cơ cấu, công tác tổ chức và quản lý trong nhà trường Trung học cơ sở.

- Có kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách của một giáo viên dạy Vật lý ở bậc THCS.

- Phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học và giáo dục.

- Cập nhật kiến thức, tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kỹ năng:

- Lập kế hoạch, hồ sơ, thiết kế bài giảng, đề ra các hoạt động dạy học và giáo dục phù hợp với nội dung kiến thức và đối tượng học sinh.

- Biết làm công tác chủ nhiệm lớp và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

- Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục vào việc nghiên cứu một vấn đề cụ thể.

- Sử dụng các ĐDDH, các thiết bị hỗ trợ trong giảng dạy Vật lý. Làm được một số ĐDDH Vật lý đơn giản.

- Tự học, tự nghiên cứu. Làm việc theo nhóm.

- Khai thác các phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, phần mềm dạy học Vật lý, các dịch vụ Internet cơ bản và kỹ thuật đa phương tiện; sử dụng cơ bản một ngôn ngữ lập trình.

- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường, đơn giản. Bước đầu làm quen và sử dụng một số thuật ngữ chuyên ngành Vật lý.

Cơ hội nghề nghiệp:

Các trường THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục, các trung tâm bồi dưỡng kiến thức…

Sư phạm Sinh học

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 107 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật Nông Nghiệp (KTNN) trình độ cao đẳng phải:
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên ở trường THCS: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Sinh học - KTNN ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng,
hiệu quả phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khối lượng tri thức và kỷ năng nghiệp vụ để đảm nhận các công việc sau:
- Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS môn Sinh học - KTNN.
- Tham gia NCKH giáo dục với các cơ quan nghiên cứu giáo dục.
- Tiếp tục học tập ở chương trình đào tạo bậc học cao hơn.

Sư phạm Lịch sử

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 107 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa-Sử trình độ cao đẳng phải:
- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học Lịch sử và Địa lý ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Cơ hội nghề nghiệp:

– Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Địa-Sử trình độ cao đẳng còn có thể làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
– Tham gia NCKH giáo dục với các cơ quan nghiên cứu giáo dục.
– Tiếp tục học tập ở chương trình đào tạo bậc học cao hơn.

Sư phạm Âm nhạc

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 110 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo giáo viên THCS trình độ cao đẳng sư phạm dạy môn Âm nhạc. Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ cao đẳng phải:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường theo định hướng XHCN: Thấm nhuần thế giới Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, có đạo đức tác phong của người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Âm nhạc ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về qui mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp Công nghiệp – Hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội.

- Có thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, trung thực; tích cực, chủ động trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khối lượng tri thức và kĩ năng nghiệp vụ để đảm nhận các công việc: Trực tiếp giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở các trường THCS; Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động âm nhạc ngoại khóa; Tham gia nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục, thực hiện các chuyên đề chuyên ngành; Tiếp tục học tập ở chương trình đào tạo bậc học cao hơn.

Sư phạm Mỹ thuật

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 109 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo giáo viên THCS trình độ cao đẳng dạy môn Mỹ thuật. Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ cao đẳng phải:

- Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên theo định hướng XHCN: Thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu CNXH, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, có đạo đức tác phong người thầy giáo.

- Có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Mỹ thuật ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về qui mô, chất lượng, hiệu quả phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội.

- Có thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc, khoa học, trung thực; tích cực, chủđộng trong quá trình tự học, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ khối lượng tri thức và kĩ năng nghiệp vụ để đảm nhận các công việc: Trực tiếp giảng dạy bộ môn Mỹ thuật ở các trường THCS; Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động Mỹ thuật ngoại khóa; Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các chuyên đề chuyên ngành; Tiếp tục học tập ở chương trình đào tạo bậc học cao hơn.

Sư phạm Tiếng Anh

Xã hội - Nhân văn
1 tháng

Thời gian đào tạo: 3 năm.

Khối lượng kiến thức: 111 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ cao đẳng có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục - dạy học môn Tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở (THCS) và Tiểu học (TH), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ cao đẳng có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có đủ tri thức và kỹ năng nghiệp vụ để đảm nhận các vị trí
sau:
• Giảng dạy Tiếng Anh ở các trường THCS và Tiểu học.
• Giảng dạy Tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ dành cho các lứa tuổi.
• Làm nhân viên văn phòng ở các sở, ban, ngành … có sử dụng tiếng Anh
• Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục với các cơ quan nghiên cứu giáo dục.
• Làm phiên dịch, biên dịch.
• Tiếp tục học tập ở chương trình đào tạo các bậc cao hơn.

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm