Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội | Edu2Review

Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội

1 đánh giá
10
Xuất sắc
1 đánh giá

Chương trình

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Ngành

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành

Kỹ thuật Điều khiển tự động

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

Khai thác vận tải

Kinh tế - Quản lý

Khai thác vận tải

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng

Ngành

Quản lý xây dựng

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

Ngành

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật Nhiệt lạnh

Kỹ thuật nhiệt

Ngành

Kỹ thuật Nhiệt lạnh

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điện

Ngành

Kỹ thuật điện

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Toán ứng dụng

Ngành

Toán ứng dụng

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.2
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
7.6
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.2
Giảng viên
7.6
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.2
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
7.6
Tiến bộ bản thân
7.2
Thủ tục hành chính
7.6
Quan tâm sinh viên
7.6
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.2

Giới thiệu

Địa điểm