Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

7 đánh giá
8.6
Rất tốt
7 đánh giá

Chương trình

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngành

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Sư phạm tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm tiếng Anh

Ngành

Sư phạm Tiếng Anh

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp

Ngôn ngữ Pháp

Ngành

Tiếng Pháp

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngành

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nga

Tiếng Nga

Ngôn ngữ Nga

Ngành

Tiếng Nga

Ngôn ngữ Đức

Tiếng Đức

Ngôn ngữ Đức

Ngành

Tiếng Đức
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
8.6
HĐ ngoại khoá
8.6
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.6
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.1
Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.1
Môi trường HT
8.6
HĐ ngoại khoá
8.6
Cơ hội việc làm
8.0
Tiến bộ bản thân
8.6
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.1

Giới thiệu

Địa điểm