Học Viện Ngoại Giao Việt Nam | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Học Viện Ngoại Giao Việt Nam

   Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
   Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
   Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
   Học Viện Ngoại Giao Việt Nam
   4 hình 3 video
   8.8
   Rất tốt
   40 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   9 ngành

   Quan hệ quốc tế

   Quan hệ Quốc tế
   4 năm
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06
   Quan hệ Quốc tế
   4 năm
   26.85
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 125 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

   Mục tiêu đào tạo

   Kiến thức:

   Tích lũy được những kiến thức lý thuyết và thực tiễn chuyên sâu thuộc lĩnh vực Quan hệ quốc tế; nắm vững kỹ năng và có hiểu biết thực tế liên quan đến chuyên ngành để có thể đảm đương các công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp. Từ đó, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu và học tập ở trình độ cao hơn của chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

   Kỹ năng:

   • Sinh viên được trang bị kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng.
   • Sinh viên có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, ứng dụng công nghệ tin học trong công tác liên quan đến lĩnh vực Quan hệ quốc tế; có kỹ năng chuyên môn để xử lý công tác đối ngoại có quy mô từ quốc tế, quốc gia đến địa phương.
   • Sinh viên có khả năng ngoại ngữ ở mức đọc và xử lý được các văn kiện và tài liệu chuyên môn về quan hệ quốc tế; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống giao tiếp đối ngoại; có thể bước đầu viết báo cáo, bài trình bày có nội dung liên quan đến công tác đối ngoại.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề quốc tế cụ thể.

   Về ngoại ngữ: để có thể làm việc và thích nghi trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt chứng chỉ:

   • Tiếng Anh: tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu; TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5.
   • Tiếng Pháp: tương đương trình độ B2; TFC 400.
   • Tiếng Trung: HSK cấp 4.

   Kỹ năng:

   Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:

   • Làm việc độc lập, làm việc nhóm;
   • Thu thập và xử lý thông tin;
   • Phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế;
   • Sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, tư duy lôgic - phản biện và tin học văn phòng để phục vụ công tác đối ngoại;
   • Thực hành hiệu quả các kỹ năng cơ bản của công tác đối ngoại như lễ tân, tổ chức sự kiện đối ngoại, tổ chức đón đoàn đối ngoại, giao tiếp đối ngoại, viết báo cáo, đàm phán,…
   • Thích ứng và tự đào tạo trong những bối cảnh, môi trường khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng như:

   • Công việc đối ngoại của các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành;
   • Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu quốc tế của Việt Nam và nước ngoài;
   • Công tác đối ngoại, điều phối dự án… tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;
   • Công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình,... trong ngành truyền thông.

   Luật quốc tế

   Luật quốc tế
   4 năm
   26.50
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06
   Luật quốc tế
   4 năm
   26.50
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân ngành Luật quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, ngoại ngữ và có khả năng vận dụng các tri thức đó để đáp ứng nhu cầu của xã hội liên quan đến lĩnh vực được đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

   Kiến thức:

   Sinh viên được giảng dạy về các kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành học như:

   • Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải về các vấn đề hiện đại về pháp luật;
   • Có kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam; có khả năng vận dụng kiến thức cơ bản của ngành và kiến thức chuyên sâu để giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế trên thực tế; có kiến thức ngoại ngữ cần thiết để làm việc trong lĩnh vực luật quốc tế.

   Kỹ năng:

   Sinh viên cũng được đào tạo về các kỹ năng khác để hỗ trợ cho công việc của mình sau khi tốt nghiệp như:

   • Được trang bị các phương pháp và kỹ năng thực hành nghề luật;
   • Có khả năng tư duy, phân tích và đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung;
   • Có khả năng áp dụng các kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn; có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp lý và làm việc với khách hàng;
   • Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác trong làm việc nhóm;
   • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh; có kỹ năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu;
   • Soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích; sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm ứng dụng văn phòng thông dụng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   • Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề pháp lý quốc tế, quốc gia cụ thể.
   • Về ngoại ngữ: để có thể làm việc và thích nghi trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu; TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5.

   Kỹ năng:

   • Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:
   • Làm việc độc lập, làm việc nhóm;
   • Thu thập và xử lý thông tin;
   • Phát hiện, tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề,sự kiện, hiện tượng pháp lý quốc tế;
   • Tư duy lôgic - phản biện;
   • Tin học văn phòng;
   • Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành Luật quốc tế
   • Thích ứng và tự đào tạo trong những bối cảnh, môi trường khác nhau.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm đa dạng như:

   • Các cơ quan và đơn vị nhà nước có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến luật pháp quốc tế, luật pháp hoặc hợp tác quốc tế của hầu hết các bộ ngành và các cơ quan nhà nước;
   • Các công ty luật Việt Nam và nước ngoài (đảm nhận các công việc của luật sư);
   • Các trường đại học, các viện nghiên cứu (đảm nhận các công việc liên quan tới giảng dạy và nghiên cứu);
   • Các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ (đảm nhiệm các công việc liên quan đến các lĩnh vực của luật pháp quốc tế hoặc luật pháp nói chung);
   • Các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ quốc tế (đảm nhận các công việc như phụ trách, rà soát các vấn đề có liên quan đến luật pháp nói chung, luật kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế);
   • Các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toà soạn báo, tạp chí phụ trách các vấn đề liên quan tới pháp luật (cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên).

   Ngôn ngữ Anh

   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   35.07
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07
   Ngôn ngữ Anh
   4 năm
   35.07
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07

   Thời gian đào tạo: 4 năm

   Khối lượng kiến thức: 125 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh

   • Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
   • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật

   Mục tiêu đào tạo

   Kiến thức:

   Sinh viên ngành Ngôn nguữ Anh được cung cấp: kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh-Mỹ; lý thuyết biên-phiên dịch, kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế nhằm bảo đảm cho sinh viên khi ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn.

   Kỹ năng:

   Sinh viên được rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng biên-phiên dịch ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

   Đồng thời, Học viện Ngoại Giao còn trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá-văn minh của các nước thuộc Cộng đồng Anh ngữ.

   Một số kỹ năng mềm khác như kỹ năng chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin,… sẽ được trang bị cho sinh viên giúp các em có thể hoàn thành những công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng cả chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực hành.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Kiến thức:

   Về kiến thức chung, cử nhân được đào tạo để:

   • Hiểu và có khả năng vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
   • Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có kiến thức và khả năng tuyên truyền và giáo dục cộng đồng đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại, các vấn đề hợp tác quốc tế liên quan đến an ninh, hòa bình, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục quốc tế.
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế, kinh tế, thương mại quốc tế, luật pháp và truyền thông quốc tế.
   • Nắm vững và có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong công tác, trong quá trình tự học và nghiên cứu độc lập.

   Kiến thức chuyên ngành đòi hỏi cử nhân sau khi tốt nghiệp như:

   • Sử dụng tiếng Anh thành thạo (tương đương trình độ C1, Khung tham chiếu Châu Âu, Bậc 5/6 của Khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt tối thiểu 6.5 IELTS quốc tế và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương khác như TOEIC, TOEFL iBT) ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là các kỹ năng nghe, đọc, tổng hợp, phân tích, viết báo cáo, bình luận về các tin tức, sự kiện, công trình nghiên cứu về các vấn đề trong quan hệ quốc tế.
   • Nắm vững lý thuyết tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm, âm vị học, ngữ dụng học, lý thuyết biên, phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh.
   • Có những kiến thức nền tảng về đất nước, con người, văn hóa, tôn giáo của các quốc gia nói tiếng Anh, đặc biệt là Anh, Mỹ và các quốc gia khác có vai trò và vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế.
   • Có khả năng làm phiên dịch (ở trình độ trung cấp) cho các cuộc tiếp xúc, hội thảo của cơ quan hoặc biên dịch các tài liệu về các vấn đề liên quan đến chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, truyền thông quốc tế và luật pháp quốc tế.

   Kỹ năng:

   Sinh viên được trang bị và rèn luyện những kỹ năng cứng và mềm sau:

   • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
   • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
   • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả;
   • Kỹ năng biên phiên dịch;
   • Kỹ năng đàm phán, tư duy phản biện, quản lý và lãnh đạo…;
   • Kỹ năng phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện liên quan đến chuyên ngành Ngôn ngữ và QHQT;
   • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính cơ bản như Windows, Power Point, Excel, Internet Explorer.
   • Có khả năng áp dụng những kỹ năng này ở mức độ tương đối thuần thục trong các tình huống giao tiếp và chuyên môn cụ thể.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau:

   • Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành, các Tổ chức quốc tế;
   • Cán bộ ngoại giao – Bộ Ngoại giao;
   • Cán bộ đối ngoại – Vụ/Phòng hợp tác quốc tế - Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và địa phương;
   • Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn pháp lý, truyền thông;
   • Cán bộ kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng của các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
   • Cán bộ chương trình, dự án của các Tổ chức quốc tế;
   • Giáo viên tiếng Anh cấp cơ sở, trung học, đại học (sau khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm).

   Hàn Quốc học

   Hàn Quốc học
   28.00
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07
   Hàn Quốc học
   28.00
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07

   Kinh doanh quốc tế

   Kinh doanh quốc tế
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00
   Kinh doanh quốc tế
   26.60
   Tổ hợp môn 2022
   A00

   Kinh tế quốc tế

   Kinh tế
   26.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00
   Kinh tế
   26.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00

   Luật Thương mại Quốc tế

   Luật quốc tế
   26.75
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06
   Luật quốc tế
   26.75
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06

   Nhật Bản học

   Nhật bản học
   27.00
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06
   Nhật bản học
   27.00
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07, D06

   Trung Quốc học

   Trung Quốc học
   28.25
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07
   Trung Quốc học
   28.25
   Tổ hợp môn 2022
   A01, D01, D07

   Đánh giá

   40 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   9.2
   Cơ sở vật chất
   8.7
   Môi trường HT
   9.4
   HĐ ngoại khoá
   9.2
   Cơ hội việc làm
   8.9
   Tiến bộ bản thân
   8.3
   Thủ tục hành chính
   8.2
   Quan tâm sinh viên
   8.9
   Hài lòng về học phí
   9.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.7
   Giảng viên
   9.2
   Cơ sở vật chất
   8.7
   Môi trường HT
   9.4
   HĐ ngoại khoá
   9.2
   Cơ hội việc làm
   8.9
   Tiến bộ bản thân
   8.3
   Thủ tục hành chính
   8.2
   Quan tâm sinh viên
   8.9
   Hài lòng về học phí
   9.2
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.7

   Chi tiết từ học viên

   Trúc Hoàng
   Trúc Hoàng
    

   Học Viện Ngoại Giao

   Đã học khoá học: Kinh tế quốc tế tại đây.

   Ưu điểm

   Giảng viên chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho sinh viên
   - Môi trường học tập tốt, có nhiều cuộc thi, CLB để sinh viên phát triển bản thân
   - Có nhiều đợt giới thiệu việc làm, thực tập sinh cho sinh viên hệ Chất lượng cao
   - Cơ sở vật chất đã có nhiều đổi mới, sang trọng và hiện đại hơn nhiều so với trước đây

   Điểm cần cải thiện

   Học phí hơi đắt
   - Chương trình giảng dạy khá dày và khó

   Trải nghiệm và lời khuyên


   - Học tập trong môi trường chuyên nghiệp, năng động khiến mình ban đầu có chút áp lực nhưng sau một thời gian thích nghi mình cảm thấy điều này giúp bản thân trưởng thành hơn rất nhiều
   -Được gặp gỡ thầy cô, bạn bè nhiệt tình quan tâm và giúp đỡ
   -Được tham gia các CLB< cuộc thi, trải nghiệm thêm nhiều thứ mới, phục vụ công việc trong tương lai

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đánh Giá Về Học Viện Ngoại Giao

   Đã học khoá học: Ngành Quan hệ Quốc tế tại đây.

   Ưu điểm

   mình không phải là 1 sinh viên tại DAV, vì không đủ điểm đỗ. Nhưng thực sự đây là một trường Đại học tuyệt vời, từ giảng viên, chương trình đào tạo cho tới đầu ra. Điểm đầu vào rất cao, nhưng số lượng nhận sinh viên lại ít, nên nếu mọi người thực sự giỏi, thì đừng ngại hãy để 1 nguyện vọng ở đây. Nhất là ngành Quan hệ quốc tế, bởi đây là một trong những ngành đang rất hot, cơ hội kiếm việc làm cũng rất cao nữa.

   Điểm cần cải thiện

   Chương trình học, học phần khá nặng, sẽ khá khó vì giảng dạy hầu như bằng tiếng Anh hết.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   mình tìm hiểu khá kĩ vì đây từng là ngôi trường mình mơ ước, nên đây đều là đánh giá thật và khá khách quan cho mọi người tham khảo nha !

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Dung Nguyen
   Dung Nguyen
    

   Môi Trường Học Tập Ngoại Giao

   Đã học khoá học: Luật quốc tế tại đây.

   Ưu điểm

   Học viện ngoại giao có khoa luật quốc tế hot nhất cả nước, cơ hội học tập và đi làm nước ngoài rất rộng mở. Giảng viên đa dạng từ nhiều trường với học vị cao, họ đều rât supportive và cực kì hài hước. Về hoạt động ngoại khóa thì khỏi bàn cãi ạ, Ngoại thương với ngoại giao cứ coi như là 2 trường thường xuyên tranh đua nhau về mảng hoạt động ngoại khóa. Một điểm nữa là học phí cực kì rẻ, do được nhà nước tài trợ. Mặc dù trường đã tự chủ trong năm nay nhưng học phí cũng chỉ tăng 10% thôi.

   Điểm cần cải thiện

   Trường khá bé, thiếu những cơ sở vật chất ngoài trời cho sinh viên. Nhưng trường đang được xây lại với quy mô rất lớn, đập bỏ hết những dãy nhà đã cũ để xây lại mới hoàn toàn cho sinh viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Hãy hòa nhập với mọi người với một tâm thế sẵn sàng học hỏi thêm. Các anh chị khóa trên không ai ngại chia sẻ cả. Tuy môi trường nào cũng có mặt xấu, nhưng hãy ưu tiên khai thác những điểm tốt của Học viện ngoại giao để enrich yourself nhé!

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Review Ngành Ngôn Ngữ Anh

   Đã học khoá học: Ngôn Ngữ Anh tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường học tốt, cơ sở hạ tầng khá ổn định

   Điểm cần cải thiện

   Chương trình học khá nặng và khó

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Cần có 1 nền tảng tiếng Anh chắc mới có thể theo được

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Học viện Ngoại Giao Việt Nam (website: dav.edu.vn)là ngôi trường hàng đầu về đào tạo ngoại giao và kinh tế quốc tế của Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại Giao.

   Với hơn 56 năm hình thành và phát triển, Học viện Ngoại giao đã trở thành ngôi trường hàng đầu về đào tạo ngoại giao và kinh tế mà nhiều bạn trẻ hằng mơ ước. Học viện ngày càng chứng tỏ vị thế của mình trong bối cảnh hội nhập quốc tế và các vấn đề ngoại giao quốc tế.

   Intro học viện ngoại giao

   Giới thiệu về Học viện Ngoại Giao

   Học viện Ngoại giao (tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam), là trường đại học đào tạo chuyên ngành ngoại giao duy nhất ở Việt Nam, là cơ quan sự nghiệp tương đương cấp tổng Cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cùng với Ủy ban Biên giới quốc gia, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

   Giới thiệu chung về Học Viện Ngoại Giao

   Lịch sử hình thành

   Học viện Ngoại giao có tiền thân là Khoa Quan hệ quốc tế đặt tại trường Đại học Kinh tế Tài chính, nhưng do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý. Khoa Quan hệ quốc tế lúc đó có 2 bộ môn: bộ môn Ngoại giao và bộ môn Ngoại thương, Chủ nhiệm Khoa là cán bộ do Bộ Ngoại giao bổ nhiệm.

   • Năm 1964, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định tách Khoa Quan hệ quốc tế ra khỏi trường Đại học Kinh tế Tài chính để thành lập Trường Cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương trực thuộc Bộ Ngoại giao.
   • Năm 1965, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chia Trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương thành hai trường: Trường Đại học Ngoại giao và Trường Đại học Ngoại thương.
   • Ngày 19 tháng 5 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 78/HĐBT về việc sáp nhập Trường Đại học Ngoại giao với Viện Quan hệ quốc tế để thành lập Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao.
   • Ngày 1 tháng 8 năm 1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 279/CT về việc đổi tên Viện Quan hệ quốc tế Bộ Ngoại giao thành Học viện Quan hệ quốc tế.
   • Ngày 23 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg nâng cấp Học viện Quan hệ Quốc tế thành Học viện Ngoại giao, với cơ cấu tổ chức và chức năng của cơ quan cấp Tổng cục.
   • Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 29/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao, theo đó thành lập Viện Biển Đông trực thuộc Học viện Ngoại giao.
   • Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 75/2014/QĐ-TTG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao, theo đó thành lập Ban Đào tạo trực thuộc Học viện Ngoại giao.

   Tầm nhìn, sứ mệnh

   Học viện Ngoại giao triển khai nhiều chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế với xu hướng đào tạo đa ngành từ bậc đại học (chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, đào tạo liên kết với nước ngoài) cho đến bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao luôn được đánh giá cao bởi trình độ ngoại ngữ, chuyên môn và khả năng thích ứng nhanh với môi trường công việc đa dạng và bối cảnh toàn cầu hóa.

   Hoạt động sinh viên

   Sinh viên của Học viện Ngoại Giao không chỉ có chăm chỉ học tập mà còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa của Đoàn – Hội và các hoạt động xã hội. Trường có nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ võ Vovinam, câu lạc bộ yêu sách,.. Bên cạnh đó còn có rất nhiều hoạt động khác diễn ra như ngày hội đổi sách, ngày hội ra mắt câu lạc bộ Club Fair, các cuộc thi học thuật,...

   Ngoài ra còn có chương trình Mùa hè xanh của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao là chương trình tập trung vào chuỗi hoạt động tình nguyện ngay tại Học viện và các địa điểm lân cận mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho cộng đồng.

   Các bạn sinh viên tham gia ngày hội ra mắt câu lạc bộ Club Fair

   Học viện có quan hệ hợp tác với hơn 80 viện nghiên cứu, trường đại học trên thế giới. Ngoài ra, Học viện là thành viên tích cực của nhiều mạng lưới nghiên cứu trong khu vực và trên thế giới như Mạng lưới các Viện Nghiên cứu chiến lược của ASEAN (ASEAN - ISIS), Mạng lưới Nghiên cứu Đông Á (NEAS), Mạng lưới các Viện Nghiên cứu Đông Á (NEAT), Hội đồng Hợp tác An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP),...

   Cán bộ của Học viện thường xuyên tham gia các cuộc toạ đàm, hội thảo, hội nghị quốc tế được tổ chức ở nước ngoài. Hằng năm Học viện đón và làm việc với khoảng 60 đoàn học giả, chính khách quốc tế, tham gia khoảng 60 Hội thảo quốc tế.

   Phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Văn phòng Học viện Ngoại giao thực hiện chức năng là đầu mối của Học viện trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu, học thuật với các trường đại học, học viện, viện, trung tâm nghiên cứu và các tổ chức liên Chính phủ, phi Chính phủ trong và ngoài nước.

   Một clip của các bạn sinh viên Học Viện Ngoại Giao

   Đội ngũ giảng viên

   Học viện có tổng số 211 cán bộ và dự kiến sẽ kiện toàn đội ngũ nhân sự với tổng số 350 người. Các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của Học viện phần lớn có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và được đào tạo ở nước ngoài. Hiện có 11 phó giáo sư, 19 tiến sỹ, 59 thạc sỹ của Học viện đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực: chính trị quốc tế và ngoại giao, luật quốc tế, kinh tế quốc tế, ngoại ngữ, truyền thông và văn hóa đối ngoại.

   Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp hình cùng cán bộ và sinh viên Học Viện Ngoại Giao

   Cơ sở vật chất

   Phòng học, giảng đường được nâng cấp và trang bị đầy đủ với máy chiếu, bàn ghế phục vụ học tập, giáo trình, tài liệu được tăng cường, thiết bị thực hành thí nghiệm, phòng máy vi tính và các phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập được trang bị khá đầy đủ, đồng bộ, hiện tại, đáp ứng yêu cầu hiện tại của trường.

   Thành tựu

   Nhằm tăng cường chất lượng đào tạo, Học viện hợp tác với một số Trường Đại học trên thế giới như Đại học Lyon III (Pháp), mời các giáo viên nước ngoài vào giảng dạy ngoại ngữ, các vấn đề về chính sách đối ngoại châu Âu, Hoa Kỳ,... Cho đến năm 2010, Học viện đã tuyển sinh 37 khóa đại học chính quy với khoảng 5000 sinh viên, 23 khóa trung cấp với gần 2500 sinh viên và 10 khóa cao học với tổng số 369 học viên, 1 khóa tiến sỹ với 10 học viên, 12 khóa đào tạo hệ tại chức và 5 khóa văn bằng II.

   Bên cạnh đó, trường còn nhận được nhiều danh hiệu cao quý khác:

   • Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1994).
   • Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 1999).
   • Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2004).
   • Huân chương Hồ Chí Minh (2009).

   Cựu sinh viên nổi bật

   Bên cạnh chất lượng đào tạo thì Học viện Ngoại giao còn là cái nôi sản sinh ra rất nhiều nhiều gương mặt nổi tiếng và xinh đẹp. Những cựu sinh viên tiêu biểu phải kể đến như Vân Hugo, ca sĩ Uyên Linh, diễn viên Mai Thu Huyền, MC Quang Minh, MC Lê Anh,...

   Vân Hugo

   Ngay từ năm thứ nhất, Vân Hugo là gương mặt nổi bật của Học viện Ngoại giao khi tích cực tham gia vào các hoạt động của trường. Song song với việc học, cô nàng còn làm cộng tác cho nhiều gameshow truyền hình như Chúc bé ngủ ngon, Tạp chí tuổi đời mênh mông và đặc biệt là vai Minh trong serie phim đình đám một thời Nhật ký vàng anh. Ngoài ra, Vân Hugo còn tham gia các bộ phimVòng nguyệt quế, Nhà có nhiều cửa sổ, Phía cuối cầu vồng,...

   Vân Hugo

   Diễn viên Mai Thu Huyền

   Xuất thân từ trường Đại học Ngoại giao nhưng Mai Thu Huyền lại nổi tiếng với vai trò diễn viên kể từ sau thành công của bộ phim Những ngọn nến trong đêm. Thời sinh viên, cô cũng là một trong những gương mặt sáng giá của trường.

   Diễn viên Mai Thu Huyền

   MC Quang Minh

   BTV Quang Minh từng vinh dự nhận danh hiệu “Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn” và được nhiều tờ báo lớn tôn vinh. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự lúc 19h của Đài truyền hình Việt Nam.

   MC Quang Minh

   Nguồn: Học viện Ngoại Giao

   Địa điểm