Học Viện Ngoại Giao Việt Nam | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?

      Học Viện Ngoại Giao Việt Nam

      8.8
      Rất tốt
      38 đánh giá

      Chương trình

      3 khóa học

      Quan hệ quốc tế

      Ngành Quan hệ Quốc tế
      4 năm
      Ngành Quan hệ Quốc tế
      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 125 tín chỉ

      Đối tượng tuyển sinh

      • Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
      • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

      Mục tiêu đào tạo

      Kiến thức:

      Tích lũy được những kiến thức lý thuyết và thực tiễn chuyên sâu thuộc lĩnh vực Quan hệ quốc tế; nắm vững kỹ năng và có hiểu biết thực tế liên quan đến chuyên ngành để có thể đảm đương các công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp. Từ đó, sinh viên có thể tiếp tục nghiên cứu và học tập ở trình độ cao hơn của chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

      Kỹ năng:

      • Sinh viên được trang bị kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng.
      • Sinh viên có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, ứng dụng công nghệ tin học trong công tác liên quan đến lĩnh vực Quan hệ quốc tế; có kỹ năng chuyên môn để xử lý công tác đối ngoại có quy mô từ quốc tế, quốc gia đến địa phương.
      • Sinh viên có khả năng ngoại ngữ ở mức đọc và xử lý được các văn kiện và tài liệu chuyên môn về quan hệ quốc tế; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống giao tiếp đối ngoại; có thể bước đầu viết báo cáo, bài trình bày có nội dung liên quan đến công tác đối ngoại.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Kiến thức:

      Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề quốc tế cụ thể.

      Về ngoại ngữ: để có thể làm việc và thích nghi trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt chứng chỉ:

      • Tiếng Anh: tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu; TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5.
      • Tiếng Pháp: tương đương trình độ B2; TFC 400.
      • Tiếng Trung: HSK cấp 4.

      Kỹ năng:

      Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:

      • Làm việc độc lập, làm việc nhóm;
      • Thu thập và xử lý thông tin;
      • Phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế;
      • Sử dụng tốt ngoại ngữ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, tư duy lôgic - phản biện và tin học văn phòng để phục vụ công tác đối ngoại;
      • Thực hành hiệu quả các kỹ năng cơ bản của công tác đối ngoại như lễ tân, tổ chức sự kiện đối ngoại, tổ chức đón đoàn đối ngoại, giao tiếp đối ngoại, viết báo cáo, đàm phán,…
      • Thích ứng và tự đào tạo trong những bối cảnh, môi trường khác nhau.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng như:

      • Công việc đối ngoại của các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các Bộ, các ngành;
      • Công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu quốc tế của Việt Nam và nước ngoài;
      • Công tác đối ngoại, điều phối dự án… tại các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;
      • Công tác truyền thông đối ngoại trên các vị trí biên tập bản tin, chương trình, làm phóng sự, dẫn chương trình,... trong ngành truyền thông.

      Luật quốc tế

      Luật quốc tế
      4 năm
      Luật quốc tế
      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ

      Đối tượng tuyển sinh

      • Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
      • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

      Mục tiêu đào tạo

      Đào tạo cử nhân ngành Luật quốc tế có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có tri thức về pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia, ngoại ngữ và có khả năng vận dụng các tri thức đó để đáp ứng nhu cầu của xã hội liên quan đến lĩnh vực được đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

      Kiến thức:

      Sinh viên được giảng dạy về các kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành học như:

      • Hiểu và vận dụng được vào thực tiễn hệ thống tri thức khoa học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam giúp hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho sinh viên khi tiếp cận và luận giải về các vấn đề hiện đại về pháp luật;
      • Có kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam; có khả năng vận dụng kiến thức cơ bản của ngành và kiến thức chuyên sâu để giải quyết các vấn đề pháp lý quốc tế trên thực tế; có kiến thức ngoại ngữ cần thiết để làm việc trong lĩnh vực luật quốc tế.

      Kỹ năng:

      Sinh viên cũng được đào tạo về các kỹ năng khác để hỗ trợ cho công việc của mình sau khi tốt nghiệp như:

      • Được trang bị các phương pháp và kỹ năng thực hành nghề luật;
      • Có khả năng tư duy, phân tích và đánh giá đúng các vấn đề pháp lý nói chung;
      • Có khả năng áp dụng các kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các vấn đề pháp lý trong thực tiễn; có kỹ năng đàm phán, tư vấn pháp lý và làm việc với khách hàng;
      • Có khả năng làm việc độc lập, hợp tác trong làm việc nhóm;
      • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh; có kỹ năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu;
      • Soạn thảo văn bản và viết báo cáo phân tích; sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm ứng dụng văn phòng thông dụng.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Kiến thức:

      • Về chuyên môn: khi tốt nghiệp sinh viên phải có khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề pháp lý quốc tế, quốc gia cụ thể.
      • Về ngoại ngữ: để có thể làm việc và thích nghi trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, nâng cao cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt chứng chỉ Tiếng Anh tương đương trình độ B2 khung tham chiếu châu Âu; TOEIC đọc-nghe 600, viết 80, nói 100; TOEFL ITP 525; TOEFL CBT 200; TOEFL IBT 70; IELTS 5.5.

      Kỹ năng:

      • Sinh viên được trang bị và rèn luyện cả những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, bao gồm:
      • Làm việc độc lập, làm việc nhóm;
      • Thu thập và xử lý thông tin;
      • Phát hiện, tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề,sự kiện, hiện tượng pháp lý quốc tế;
      • Tư duy lôgic - phản biện;
      • Tin học văn phòng;
      • Sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành Luật quốc tế
      • Thích ứng và tự đào tạo trong những bối cảnh, môi trường khác nhau.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Với kiến thức liên ngành được trang bị trong quá trình học tập, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm đa dạng như:

      • Các cơ quan và đơn vị nhà nước có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến luật pháp quốc tế, luật pháp hoặc hợp tác quốc tế của hầu hết các bộ ngành và các cơ quan nhà nước;
      • Các công ty luật Việt Nam và nước ngoài (đảm nhận các công việc của luật sư);
      • Các trường đại học, các viện nghiên cứu (đảm nhận các công việc liên quan tới giảng dạy và nghiên cứu);
      • Các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức quốc tế phi chính phủ (đảm nhiệm các công việc liên quan đến các lĩnh vực của luật pháp quốc tế hoặc luật pháp nói chung);
      • Các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các công ty có quan hệ thương mại, dịch vụ quốc tế (đảm nhận các công việc như phụ trách, rà soát các vấn đề có liên quan đến luật pháp nói chung, luật kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế);
      • Các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các toà soạn báo, tạp chí phụ trách các vấn đề liên quan tới pháp luật (cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên).

      Ngôn ngữ Anh

      Tiếng Anh
      4 năm
      Tiếng Anh
      4 năm

      Thời gian đào tạo: 4 năm

      Khối lượng kiến thức: 125 tín chỉ

      Đối tượng tuyển sinh

      • Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
      • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật

      Mục tiêu đào tạo

      Kiến thức:

      Sinh viên ngành Ngôn nguữ Anh được cung cấp: kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh-Mỹ; lý thuyết biên-phiên dịch, kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế nhằm bảo đảm cho sinh viên khi ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn.

      Kỹ năng:

      Sinh viên được rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng biên-phiên dịch ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

      Đồng thời, Học viện Ngoại Giao còn trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá-văn minh của các nước thuộc Cộng đồng Anh ngữ.

      Một số kỹ năng mềm khác như kỹ năng chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin,… sẽ được trang bị cho sinh viên giúp các em có thể hoàn thành những công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng cả chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực hành.

      Chuẩn đầu ra cho sinh viên

      Kiến thức:

      Về kiến thức chung, cử nhân được đào tạo để:

      • Hiểu và có khả năng vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
      • Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có kiến thức và khả năng tuyên truyền và giáo dục cộng đồng đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại, các vấn đề hợp tác quốc tế liên quan đến an ninh, hòa bình, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục quốc tế.
      • Nắm vững kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế, kinh tế, thương mại quốc tế, luật pháp và truyền thông quốc tế.
      • Nắm vững và có khả năng vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong công tác, trong quá trình tự học và nghiên cứu độc lập.

      Kiến thức chuyên ngành đòi hỏi cử nhân sau khi tốt nghiệp như:

      • Sử dụng tiếng Anh thành thạo (tương đương trình độ C1, Khung tham chiếu Châu Âu, Bậc 5/6 của Khung năng lực ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt tối thiểu 6.5 IELTS quốc tế và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương khác như TOEIC, TOEFL iBT) ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là các kỹ năng nghe, đọc, tổng hợp, phân tích, viết báo cáo, bình luận về các tin tức, sự kiện, công trình nghiên cứu về các vấn đề trong quan hệ quốc tế.
      • Nắm vững lý thuyết tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm, âm vị học, ngữ dụng học, lý thuyết biên, phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh.
      • Có những kiến thức nền tảng về đất nước, con người, văn hóa, tôn giáo của các quốc gia nói tiếng Anh, đặc biệt là Anh, Mỹ và các quốc gia khác có vai trò và vị trí quan trọng trong quan hệ quốc tế.
      • Có khả năng làm phiên dịch (ở trình độ trung cấp) cho các cuộc tiếp xúc, hội thảo của cơ quan hoặc biên dịch các tài liệu về các vấn đề liên quan đến chính trị quốc tế, kinh tế quốc tế, truyền thông quốc tế và luật pháp quốc tế.

      Kỹ năng:

      Sinh viên được trang bị và rèn luyện những kỹ năng cứng và mềm sau:

      • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;
      • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
      • Kỹ năng thuyết trình hiệu quả;
      • Kỹ năng biên phiên dịch;
      • Kỹ năng đàm phán, tư duy phản biện, quản lý và lãnh đạo…;
      • Kỹ năng phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện liên quan đến chuyên ngành Ngôn ngữ và QHQT;
      • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính cơ bản như Windows, Power Point, Excel, Internet Explorer.
      • Có khả năng áp dụng những kỹ năng này ở mức độ tương đối thuần thục trong các tình huống giao tiếp và chuyên môn cụ thể.

      Cơ hội nghề nghiệp

      Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng ở nhiều vị trí khác nhau:

      • Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, Ngành, các Tổ chức quốc tế;
      • Cán bộ ngoại giao – Bộ Ngoại giao;
      • Cán bộ đối ngoại – Vụ/Phòng hợp tác quốc tế - Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và địa phương;
      • Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tư vấn pháp lý, truyền thông;
      • Cán bộ kinh doanh, nhân sự, pháp lý, truyền thông, quan hệ công chúng của các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
      • Cán bộ chương trình, dự án của các Tổ chức quốc tế;
      • Giáo viên tiếng Anh cấp cơ sở, trung học, đại học (sau khi được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm).

      Đánh giá

      38 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giảng viên
      9.1
      Cơ sở vật chất
      8.6
      Môi trường HT
      9.3
      HĐ ngoại khoá
      9.2
      Cơ hội việc làm
      8.9
      Tiến bộ bản thân
      8.4
      Thủ tục hành chính
      8.2
      Quan tâm sinh viên
      8.8
      Hài lòng về học phí
      9.1
      Sẵn sàng giới thiệu
      8.6
      Giảng viên
      9.1
      Cơ sở vật chất
      8.6
      Môi trường HT
      9.3
      HĐ ngoại khoá
      9.2
      Cơ hội việc làm
      8.9
      Tiến bộ bản thân
      8.4
      Thủ tục hành chính
      8.2
      Quan tâm sinh viên
      8.8
      Hài lòng về học phí
      9.1
      Sẵn sàng giới thiệu
      8.6

      Chi tiết từ học viên

      Dung Nguyen
      Dung Nguyen
       

      Môi Trường Học Tập Ngoại Giao

      Đã học khoá học: Luật quốc tế tại đây.

      Ưu điểm

      Học viện ngoại giao có khoa luật quốc tế hot nhất cả nước, cơ hội học tập và đi làm nước ngoài rất rộng mở. Giảng viên đa dạng từ nhiều trường với học vị cao, họ đều rât supportive và cực kì hài hước. Về hoạt động ngoại khóa thì khỏi bàn cãi ạ, Ngoại thương với ngoại giao cứ coi như là 2 trường thường xuyên tranh đua nhau về mảng hoạt động ngoại khóa. Một điểm nữa là học phí cực kì rẻ, do được nhà nước tài trợ. Mặc dù trường đã tự chủ trong năm nay nhưng học phí cũng chỉ tăng 10% thôi.

      Điểm cần cải thiện

      Trường khá bé, thiếu những cơ sở vật chất ngoài trời cho sinh viên. Nhưng trường đang được xây lại với quy mô rất lớn, đập bỏ hết những dãy nhà đã cũ để xây lại mới hoàn toàn cho sinh viên.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Hãy hòa nhập với mọi người với một tâm thế sẵn sàng học hỏi thêm. Các anh chị khóa trên không ai ngại chia sẻ cả. Tuy môi trường nào cũng có mặt xấu, nhưng hãy ưu tiên khai thác những điểm tốt của Học viện ngoại giao để enrich yourself nhé!

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Review Ngành Ngôn Ngữ Anh

      Đã học khoá học: Ngôn Ngữ Anh tại đây.

      Ưu điểm

      Môi trường học tốt, cơ sở hạ tầng khá ổn định

      Điểm cần cải thiện

      Chương trình học khá nặng và khó

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Cần có 1 nền tảng tiếng Anh chắc mới có thể theo được

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Học Viện Ngoại Giao

      Đã học khoá học: Luật Quốc Tế tại đây.

      Ưu điểm

      Môi trường sư phạm thoải mái, chương trình học đưa đến cho học sinh nhiều trải nghiệm mới mẻ.

      Điểm cần cải thiện

      Chương trình học khá khó và nặng.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Cần có nền tảng tiếng Anh tốt để có quá trình học thuận lợi nhất.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Học Phí Phù Hợp Với Chất Lượng

      Đã học khoá học: Luật Quốc tế tại đây.

      Ưu điểm

      Môi trường học tập tốt, sinh viên thân thiện.

      Điểm cần cải thiện

      Cơ sở vật chất chưa được đầu tư, các bài giảng khô khan và chưa được chu đáo, tận tâm.

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Phải có một nền tảng Tiếng Anh thật tốt thì phù hợp.

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm