Học Viện Ngoại Giao Việt Nam | Edu2Review

Học Viện Ngoại Giao Việt Nam

33 đánh giá
8.9
Rất tốt
33 đánh giá

Chương trình

Quan hệ quốc tế

Ngành Quan hệ Quốc tế

Quan hệ quốc tế

Ngành

Ngành Quan hệ Quốc tế

Luật quốc tế

Luật quốc tế

Luật quốc tế

Ngành

Luật quốc tế

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.3
HĐ ngoại khoá
9.2
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
9.0
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.8
Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
9.3
HĐ ngoại khoá
9.2
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
8.2
Quan tâm sinh viên
9.0
Hài lòng về học phí
9.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.8

Giới thiệu

Địa điểm