Trường Cao đẳng Viễn Đông | Edu2Review

Trường Cao đẳng Viễn Đông

18 đánh giá
9.0
Xuất sắc
18 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Truyền thông và mạng máy tính

Ngành

Truyền thông và mạng máy tính

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Ngành

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Ngành

Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Ngành

Quản trị văn phòng

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Ngành

Quản trị khách sạn

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Ngành

Tin học ứng dụng

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Ngành

Thiết kế đồ họa

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Ngành

Điều dưỡng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Ngành

Tiếng Anh

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
8.5
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
9.3
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.7
Giảng viên
8.9
Cơ sở vật chất
8.8
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
8.5
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
8.7
Thủ tục hành chính
8.4
Quan tâm sinh viên
9.3
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.7

Giới thiệu

Địa điểm