Trường Đại học FPT | Edu2Review

Trường Đại học FPT

20 đánh giá
9.2
Xuất sắc
20 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Ngành

Truyền thông đa phương tiện

Thiết kế đồ họa

Năng khiếu

Thiết kế đồ họa

Ngành

Năng khiếu

Quản trị khách sạn

Kinh tế - Quản lý

Quản trị khách sạn

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Tiếng Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành

Tiếng Trung Quốc

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Ngành

Kỹ thuật phần mềm

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngành

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Ngành

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.0
HĐ ngoại khoá
9.3
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
9.2
Thủ tục hành chính
8.6
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.8
Giảng viên
9.2
Cơ sở vật chất
9.3
Môi trường HT
9.0
HĐ ngoại khoá
9.3
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
9.2
Thủ tục hành chính
8.6
Quan tâm sinh viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.8

Giới thiệu

Địa điểm