Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội | Edu2Review

Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành

Quản lý tài nguyên và môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

Kỹ thuật Hạt nhân

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

Ngành

Kỹ thuật Hạt nhân

Khí tượng và khí hậu học

Khí tượng học

Khí tượng và khí hậu học

Ngành

Khí tượng học

Máy tính và khoa học thông tin

Khoa học máy tính

Máy tính và khoa học thông tin

Ngành

Khoa học máy tính

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Khoa học môi trường

Ngành

Khoa học môi trường

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

Công nghệ Sinh học

Ngành

Công nghệ Sinh học

Khoa học vật liệu

Khoa học vật liệu

Khoa học vật liệu

Ngành

Khoa học vật liệu

Kỹ thuật địa chất

Địa chất

Kỹ thuật địa chất

Ngành

Địa chất

Địa lý tự nhiên

Địa lý

Địa lý tự nhiên

Ngành

Địa lý

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Hải dương học

Hải dương học

Hải dương học

Ngành

Hải dương học

Địa chất học

Địa chất

Địa chất học

Ngành

Địa chất

Vật lý học

Vật lý

Vật lý học

Ngành

Vật lý

Toán học

Toán học

Toán học

Ngành

Toán học

Sinh học

Sinh học

Sinh học

Ngành

Sinh học
 

Giới thiệu

Địa điểm