Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân | Edu2Review

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

14 đánh giá
8.9
Rất tốt
14 đánh giá

Chương trình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý

Ngành

Hệ thống thông tin quản lý

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Ngành

Kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Ngành

Kinh tế nông nghiệp

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Khoa học máy tính

Ngành

Khoa học máy tính

Thống kê kinh tế

Thống kê

Thống kê kinh tế

Ngành

Thống kê

Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản

Ngành

Bất động sản

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

Ngành

Tiếng Anh

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Bảo hiểm

Ngành

Bảo hiểm

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
9.4
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
8.5
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
8.9
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.2
Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
9.4
Môi trường HT
8.9
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
9.1
Tiến bộ bản thân
8.5
Thủ tục hành chính
8.8
Quan tâm sinh viên
8.9
Hài lòng về học phí
8.9
Sẵn sàng giới thiệu
9.2

Giới thiệu

Địa điểm