Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội) | Edu2Review

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

48 đánh giá
8.5
Tốt
48 đánh giá

Chương trình

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về tài chính ngân hàng, các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, và quản trị kinh doanh, đồng thời có khả năng sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung , tiếng Nhật, tiếng Nga.

Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại Thương sẽ có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực chuyên sâu nói riêng, tài chính ngân hàng nói chung.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng có thể làm việc tại ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đầu tư, phụ trách xuất nhập khẩu hoặc tài chính tại các doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài chính, ngân hàng tại các viện nghiên cứu, các bộ và cơ quan nhà nước, chính phủ.

Điểm nổi bật của chương trình cử nhân Tài chính Ngân hàng là chương trình được thiết kế phù hợp với các chương trình học thuật và hành nghề chuẩn quốc tế, sinh viên theo học có khả năng liên thông với các trường của Anh Quốc và các nước nói tiếng anh khác theo chương trình 2+2 hoặc 3+1. Sinh viên sẽ được chuẩn bị sẵn sàng và/hoặc miễn nhiều môn học khi học tiếp lấy các chứng chỉ Kế toán Công chứng ACCA, Ngân hàng viên chuyên nghiệp CIB, chứng chỉ Phân tích đầu tư quốc tế công chứng (CIIA) và chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (Chartered Financial Analyst - CFA).

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể phụ trách tài chính, kế toán tại các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, các doanh nghiệp, các văn phòng đại diện, công ty trong nước hoặc nước ngoài, công ty tài chính, ngân hàng, các công ty chứng khoán, các tổ chức tín dụng hoặc các định chế tài chính khác, và có khả năng tiếp tục học lên bậc thạc sỹ và tiến sỹ để trở thành chuyên gia bậc cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Với định hướng của chương trình đào tạo, cùng với năng lực và nguyện vọng, những người tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng có thể làm việc tại các tổ chức khác nhau với tư cách là:

 • Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách tài chính tại các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp.
 • Chuyên gia tài chính tại Ngân hàng Thế giới (WB). Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), hoặc phụ trách tài chính tại các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế khác.
 • Chuyên viên tài chính, giám đốc ngân quỹ, giám đốc tài chính, và kiểm soát viên tài chính tại các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất.
 • Chuyên viên tài chính, giám đốc tài chính, kiểm soát viên tài chính tại các công ty kiểm toán quốc tế, trong nước, các cơ quan kiểm toán của nhà nước.
 • Chuyên viên tài chính, chuyên gia thẩm định đầu tư và tín dụng, kế toán trưởng và kiểm soát viên tại các định chế tài chính như ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm và các tổ chức phi lợi nhuận.
 • Chuyên gia tài chính, nhà môi giới, chuyên gia phân tích đầu tư và danh mục đầu tư tại các công ty chứng khoán hoặc ngân hàng đầu tư.
Đăng ký xét tuyển

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế cung cấp cho sinh viên đầy đủ các kiến thức, kỹ năng liên quan đến kinh doanh và quản trị kinh doanh trong môi trường quốc tế, trong việc thực hiện hoạch định chiến lược kinh doanh, hoạt động tài chính kế toán, hoạt động quản trị nguồn nhân lực, hoạt động thương mại điện tử, xây dựng hệ thống lương thưởng, quản trị vận hành trong toàn bộ doanh nghiệp, xây dựng văn hóa và phát triển thương hiệu, v.v.

Khối lượng kiến thức toàn khoá

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 136 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó:

 • Kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ, chiếm 31,62%
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 93 tín chỉ, chiếm 68,38%

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

 • Các vị trí là nhân viên và cán bộ quản lý (Phòng Kế hoạch, Phòng Tổ chức nhânsự, Phòng Quản lý sản xuất, Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, Phòng Quản lý chất lượng, Phòng Marketing, v.v.) tại các doanh nghiệp, dự án và tổ chức.
 • Khởi sự doanh nghiệp mới và trở thành người lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Các chuyên gia tư vấn về quản lý doanh nghiệp.
Đăng ký xét tuyển

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Ngành KTQT - ĐH Ngoại Thương đào tạo 2 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

 • Trang bị cho sinh viên kiến thức về kinh tế quốc tế; khả năng phân tích các chính sách kinh tế, xã hội, các dự án kinh tế - kinh doanh; khả năng nghiên cứu kinh tế độc lập và sáng tạo; khả năng vận dụng các lý thuyết để phân tích các vấn đề kinh tế, kinh doanh cụ thể, đặc biệt trong điều kiện quốc tế hóa đời sống kinh tế hiện nay.
 • Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được cung cấp các kỹ năng định lượng cần thiết để áp dụng các phương pháp mô hình hóa và dự báo tiên tiến nhằm đáp ứng những yêu cầu nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phân tích chuyên sâu trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng, kinh doanh…
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc của các nhà kinh tế tại các doanh nghiệp, công ty xuất nhập khẩu, công ty kiểm toán, các tổ chức tài chính, các ngân hàng đầu tư, các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, công ty nghiên cứu thị trường, marketing, các cơ quan nghiên cứu, tư vấn, các cơ quan Bộ, Ban, Ngành ở trung ương và địa phương, các định chế kinh tế - thương mại - tài chính quốc tế, …

2. Chuyên ngành Kinh tế và Phát triển quốc tế

 • Trang bị cho sinh viên kiến thức về kinh tế quốc tế; khả năng phân tích, đánh giá các chính sách, các dự án kinh tế - xã hội – môi trường; khả năng vận dụng các lý thuyết để phân tích các vấn đề phát triển quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực có liên quan.
 • Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên được cung cấp các kỹ năng cần thiết về phân tích, đánh giá các dự án đầu tư, dự án phát triển, về đàm phán quốc tế, về ngoại giao kinh tế, về pháp luật thương mại quốc tế, về quản lý quốc tế, … nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp chuyên sâu của phát triển quốc tế.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc tại các bộ phận quản lý dự án của các cơ quan bộ ngành, các tập đoàn, tại các dự án phát triển về kinh tế, xã hội, môi trường; các dự án, chương trình, tổ chức quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ; các cơ quan quản lý môi trường; các tổ chức xã hội, việc làm; các doanh nghiệp chuyên về quản lý và phát triển các dự án quốc tế; bộ phận đối ngoại, hợp tác quốc tế của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức; các tổ chức truyền thông như đài truyền hình, đài phát thanh, các tòa soạn báo, tạp chí; các cơ quan Bộ, Ban, Ngành ở trung ương và địa phương; các cơ quan nghiên cứu, tư vấn,…

Đăng ký xét tuyển

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế

Chương trình

Khối luợng kiến thức toàn khoá

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 136 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), trong đó:

 • Kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ, chiếm 31,61%
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 93 tín chỉ, chiếm 68,39%

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân thương mại quốc tế, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có tư duy tổng hợp về kinh tế, thương mại, sử dụng thông thạo một trong các ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga.

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và thương mại quốc tế sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế ứng dụng và kinh doanh thương mại, đó là những kiến thức về giao dịch thương mại quốc tế, đàm phán quốc tế để tiến tới ký kết hợp đồng mua bán quốc tế, vận tải và bảo hiểm trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các vấn đề về quan hệ kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, những vấn đề thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư, thương mại liên quan đến sở hữu trí tuệ đồng thời am hiểu luật pháp thương mại quốc tế, các vấn đề liên quan đến Tổ chức thương mại thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế...

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, các doanh nghiệp XNK, các văn phòng đại diện, công ty trong nước hoặc nước ngoài, cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực thương mại, các cơ quan đại diện thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan hợp tác kinh tế thương mại quốc tế của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, ngòai ra sinh viên còn có khả năng tiếp tục học lên bậc thạc sỹ và tiến sỹ để trở thành chuyên gia bậc cao trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế.

Đăng ký xét tuyển

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán

Chương trình

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán-kiểm toán, có năng lực thực hành nghiệp vụ giỏi, nắm vững các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, có khả năng tổ chức hệ thống thông tin kế toán, lập và phân tích các báo cáo tài chính, sử dụng thông tin kế toán - tài chính trong việc đưa ra các quyết định quản lý, có khả năng tham gia tư vấn về dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các công ty kế toán, kiểm toán, các tập đoàn đa quốc gia, các dự án đầu tư nước ngoài, các trung gian tài chính, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế, kế toán, tài chính quốc tế của Việt nam.
Đối với chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, là chương trình đầu tiên được ACCA triển khai trong trường ĐH ở Việt Nam, do đó sinh viên sẽ có nhiều cơ hội nhận được các hỗ trợ của nhà trường và ACCA, như học bổng ACCA, cơ hội được ACCA giới thiệu việc làm, tham gia các hoạt động do ACCA tổ chức cho các sinh viên xuất sắc của các trường ĐH…

Đăng ký xét tuyển
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
9.2
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.9
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giảng viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.0
Môi trường HT
8.8
HĐ ngoại khoá
9.2
Cơ hội việc làm
8.8
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.9
Quan tâm sinh viên
8.0
Hài lòng về học phí
8.6
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Giới thiệu

Địa điểm