Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội) | Edu2Review

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

47 đánh giá
8.6
Rất tốt
47 đánh giá

Chương trình

Tài chính - ngân hàng

Tài chính Ngân hàng

Tài chính - ngân hàng

Ngành

Tài chính Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế

Ngành

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Ngành

Kinh tế

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.8
Quan tâm sinh viên
7.9
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giảng viên
8.5
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
8.7
HĐ ngoại khoá
9.1
Cơ hội việc làm
8.7
Tiến bộ bản thân
8.4
Thủ tục hành chính
7.8
Quan tâm sinh viên
7.9
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Giới thiệu

Địa điểm