Khoá học Tiếng Hàn tại Tp. Bắc Ninh | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.

Khoá học Tiếng Hàn tại Tp. Bắc Ninh

Tổng hợp các khóa học Tiếng Hàn tại Tp. Bắc Ninh. Tham khảo đánh giá, học phí để lựa chọn khoá học tiếng Hàn tốt nhất

44 Kết quả.
Tiếng Hàn sơ cấp

Trung tâm Ngoại ngữ Cornerstone Kinh Bắc

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
Tiếng Hàn

Hệ thống Giáo dục Quốc tế Aki

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn

Luyện thi TOPIK

Tiếng Hàn

Luyện thi TOPIK
Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

Trung tâm tiếng Hàn Bắc Ninh

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 1.200.000đ

Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

TOPIK 1 sơ cấp
2 tháng
Học phí 1.200.000đ
Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trung tâm tiếng Hàn ở Bắc Ninh

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
Tiếng Hàn sơ cấp 1

Công ty TNHH tư vấn và đào tạo ABC Education

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
Tiếng Hàn

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kevin

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn

TOPIK 1 sơ cấp
Giáo viên bản xứ
Có học thử

Tiếng Hàn

TOPIK 1 sơ cấp
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trung tâm tiếng Hàn Kokono

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
3 tháng
Học phí 5.000.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
3 tháng
Học phí 5.000.000đ
Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trung tâm ngoại ngữ du học Hàn Việt KTS

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi
Học phí 1.400.000đ

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
20 buổi
Học phí 1.400.000đ
Tiếng Hàn sơ cấp

Trung tâm ngoại ngữ New Sun

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi

Tiếng Hàn sơ cấp

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi
Tiếng Hàn sơ cấp 1

Trung tâm tiếng Hàn ACES

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi

Tiếng Hàn sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
24 buổi
Tiếng Hàn Sơ cấp 1

Ngoại ngữ du học Sunny

0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
32 buổi
Học phí 2.200.000đ

Tiếng Hàn Sơ cấp 1

TOPIK 1 sơ cấp
32 buổi
Học phí 2.200.000đ
EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm