Previous Next

Cách phân biệt SAY, TELL, TALK và SPEAK khi sử dụng tiếng Anh

26/10/2016 10:39

Có những nhầm lẫn trong cách sử dụng từ tiếng Anh mà ngay đến cả người thành thạo cũng không để ý đến. Bạn đã biết cách sử dụng các động từ quen thuộc như SAY, TELL, TALK và SPEAK chưa?


Trung Tâm KTDC Group

Ielts advanced speaking and writing

4 210 đánh giá |

2,632,000đ 2,532,000đ / tháng

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Ielts advanced

4 73 đánh giá |

3,550,000đ 3,450,000đ / tháng


Tiếng Anh là thứ ngôn ngữ phổ biến đứng hàng thứ 2 trên thế giới. Thông thạo tiếng Anh, bạn có thể du chu khắp nơi mà không sợ khác biệt ngôn ngữ.

Hôm nay cộng đồng tư vấn giáo dục Edu2Review sẽ mang đến cho bạn cách phân biệt các động từ quen thuộc SAY, TELL, TALK và SPEAK. Coi dễ vậy chớ chúng ta rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng. Với speaking, nhầm lẫn các từ trên chỉ gây một chút " hoang mang dư luận " vì chẳng ai quá quan trọng văn phạm khi nói. Nhưng với writing, sử dụng sai các từ trên sẽ làm " hoang mang giám khảo", và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người viết. 

 

cách phân biệt say, tell, talk, speak

Làm cách nào phân biệt Say, Tell, Talk, Speak

 

1. SAY
- Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody.
Say thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra)
   Ex:  "Come in", she said.
- Chúng ta không thể nói "say about", nhưng có thể nói "say something about".
   Ex : I want to say something/a few words/a little about my job.
           Please say it again in Vietnamese. 
           They say that he is very ill. 

2. TELL
- Có nghĩa : cho biết, chú trọng, sự trình bày.
- Thường gặp trong các kết cấu cơ bản : tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì). 
      Ex: The teacher is telling the class an interesting story.
            Please tell him to come to the blackboard.
            We tell him about the bad news. 

- Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.
       Ex: Have you told him the news yet? 
- Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.
     Ex: Ann told me (that) she was tired
- Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...
     Ex: Can you tell me when the movie starts?
- Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.
     Ex: The doctor told me to stay in bed.

 

Khác nhau giữa TELL và SAY

Cách phân biệt giữa SAY và TELL (nguồn : myenglish.vn)


 
3. SPEAK
- Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng "truth” (sự thật).
     Ex: He is going to speak at the meeting. 
            I speak Chinese. I don’t speak Japanese. 
- Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb. 
     Ex: She is speaking to our teacher. 

4. TALK
- Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).
Ex: What are they talking about?
       He and his classmates often talk to eachother in English.

 

Phân biệt giữa talk và speak

Cách phân biệt giữa TALK và SPEAK (nguồn : myenglish.vn)

 

Bài viết trên đã cung cấp cho các bạn cách sử dụng các động từ thường gặp. Edu2Review sẽ còn chuỗi bài viết về cách phân biệt các động từ khác nữa. Hãy theo dõi Edu2Review mỗi ngày để tiếng Anh không là nỗi sợ nữa nhé. 

Mỗi một lựa chọn sai lầm, lấy đi nhiều thứ của bạn. Vào Edu2Review mỗi ngày và cập nhật thông tin về các tổ chức giáo dục để có quyết định đúng.

Tiffany tổng hợp

 

Edu2Review - The No.1 Education Review Website