Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa

Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa

12 đánh giá
(028) 2222 4444 - 0916.72.0000
8.5
Tốt
12 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.0
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
7.7
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0
Giáo viên
9.0
Cơ sở vật chất
8.2
Môi trường HT
8.3
Thực hành kỹ năng
9.2
Tiến bộ bản thân
7.7
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.0

Giới thiệu

Địa điểm