Trung tâm kỹ năng tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trung tâm kỹ năng tại Hồ Chí Minh

Danh sách trung tâm đào tạo kỹ năng tại Hồ Chí Minh! Tham khảo đánh giá và chọn gói ưu đãi tốt nhất cho trải nghiệm của bạn!

82 Kết quả.
Nhà Văn hóa Thanh niên
Nhà Văn hóa Thanh niên
8.7
Rất tốt 24 đánh giá

Chương trình giảng dạy Dẫn chương trình, Quản lý bản thân, Thuyết trình

Tổng cộng 13 khóa học

Chương trình giảng dạy Dẫn chương trình, Quản lý bản thân, Thuyết trình

Tổng cộng 13 khóa học

Trường đào tạo Thiết Kế Video & Đồ Họa Keyframe Training
Trường đào tạo Thiết Kế Video & Đồ Họa Keyframe Training
8.7
Rất tốt 22 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 17 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 17 khóa học

Công ty Cổ phần Đào tạo INTEK
Công ty Cổ phần Đào tạo INTEK
8.3
Tốt 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tin học, Lập trình, Quản lý thời gian, Business analyst

Tổng cộng 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tin học, Lập trình, Quản lý thời gian, Business analyst

Tổng cộng 4 khóa học

Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa
Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa
8.4
Tốt 12 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý cảm xúc, Quản lý thời gian, Phát triển bản thân

Tổng cộng 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý cảm xúc, Quản lý thời gian, Phát triển bản thân

Tổng cộng 5 khóa học

GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
8.5
Tốt 4 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giải quyết vấn đề, Quản lý & lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 25 khóa học

Chương trình giảng dạy Giải quyết vấn đề, Quản lý & lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 25 khóa học

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM
Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM
5.9
Bình thường 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý & lãnh đạo, Nghiệp vụ Ngân hàng, Nghiệp vụ khác

Tổng cộng 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý & lãnh đạo, Nghiệp vụ Ngân hàng, Nghiệp vụ khác

Tổng cộng 14 khóa học

Tập đoàn Huấn luyện và Tư vấn Triển khai TOPPION
Tập đoàn Huấn luyện và Tư vấn Triển khai TOPPION
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý khách hàng, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý khách hàng, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 3 khóa học

Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á
Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Việt Á
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Đào tạo nhân viên, Kỹ năng giao tiếp, Quản lý bản thân

Tổng cộng 26 khóa học

Chương trình giảng dạy Đào tạo nhân viên, Kỹ năng giao tiếp, Quản lý bản thân

Tổng cộng 26 khóa học

UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
UCMAS Việt Nam – Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Kỹ năng tự học, Tư duy sáng tạo

Chương trình giảng dạy Kỹ năng tự học, Tư duy sáng tạo

Học viện Doanh nhân MVV
Học viện Doanh nhân MVV
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Xây dựng chiến lược, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng khác

Tổng cộng 25 khóa học

Chương trình giảng dạy Xây dựng chiến lược, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng khác

Tổng cộng 25 khóa học

Trường Doanh nhân Top Olympia
Trường Doanh nhân Top Olympia
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ bất động sản, Kỹ năng bán hàng, Quản lý & lãnh đạo

Tổng cộng 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Nghiệp vụ bất động sản, Kỹ năng bán hàng, Quản lý & lãnh đạo

Tổng cộng 6 khóa học

Rồng Việt Education
Rồng Việt Education
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Kỹ năng tự học, Quản lý bản thân, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Kỹ năng tự học, Quản lý bản thân, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 9 khóa học

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết