Trung tâm kỹ năng tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trung tâm kỹ năng tại Hồ Chí Minh

Danh sách trung tâm đào tạo kỹ năng tại Hồ Chí Minh! Tham khảo đánh giá và chọn gói ưu đãi tốt nhất cho trải nghiệm của bạn!

82 Kết quả.
Nhà Văn hóa Thanh niên
Nhà Văn hóa Thanh niên
8.7
Rất tốt 24 đánh giá

Chương trình giảng dạy Dẫn chương trình, Quản lý bản thân, Thuyết trình

Tổng cộng 13 khóa học

Chương trình giảng dạy Dẫn chương trình, Quản lý bản thân, Thuyết trình

Tổng cộng 13 khóa học

Trường đào tạo Thiết Kế Video & Đồ Họa Keyframe Training
Trường đào tạo Thiết Kế Video & Đồ Họa Keyframe Training
8.7
Rất tốt 22 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 17 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 17 khóa học

Công ty Cổ phần Đào tạo INTEK
Công ty Cổ phần Đào tạo INTEK
8.3
Tốt 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tin học, Lập trình, Quản lý thời gian, Business analyst

Tổng cộng 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tin học, Lập trình, Quản lý thời gian, Business analyst

Tổng cộng 4 khóa học

Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa
Công ty đào tạo kỹ năng mềm Cuộc Sống Đúng Nghĩa
8.4
Tốt 12 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý cảm xúc, Quản lý thời gian, Phát triển bản thân

Tổng cộng 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý cảm xúc, Quản lý thời gian, Phát triển bản thân

Tổng cộng 5 khóa học

GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
GEC - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO KINH TẾ TOÀN CẦU
8.5
Tốt 4 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giải quyết vấn đề, Quản lý & lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 25 khóa học

Chương trình giảng dạy Giải quyết vấn đề, Quản lý & lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 25 khóa học

Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM
Viện Quản trị Kinh doanh BMI – Đại học Kinh tế TP. HCM
5.9
Bình thường 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý & lãnh đạo, Nghiệp vụ Ngân hàng, Nghiệp vụ khác

Tổng cộng 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý & lãnh đạo, Nghiệp vụ Ngân hàng, Nghiệp vụ khác

Tổng cộng 14 khóa học

Công ty Cổ phần Phát triển Giới trẻ Việt Nam – Youth Development Corporation (YDC)
Công ty Cổ phần Phát triển Giới trẻ Việt Nam – Youth Development Corporation (YDC)
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Kỹ năng đời sống

Chương trình giảng dạy Kỹ năng đời sống

Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K
Trường Đào tạo Kinh doanh A.S.K
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Lương & bảo hiểm, Kế toán - kiểm toán, Quản lý & lãnh đạo

Tổng cộng 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Lương & bảo hiểm, Kế toán - kiểm toán, Quản lý & lãnh đạo

Tổng cộng 8 khóa học

Tập đoàn Huấn luyện và Tư vấn Triển khai TOPPION
Tập đoàn Huấn luyện và Tư vấn Triển khai TOPPION
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý khách hàng, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý khách hàng, Kỹ năng lãnh đạo

Tổng cộng 3 khóa học

Trung tâm Đào tạo SmartSkills
Trung tâm Đào tạo SmartSkills
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Quản lý & lãnh đạo khác, Quản lý thời gian, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 37 khóa học

Chương trình giảng dạy Quản lý & lãnh đạo khác, Quản lý thời gian, Tư duy sáng tạo

Tổng cộng 37 khóa học

Học viện CrossroadPlus
Học viện CrossroadPlus
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Kỹ năng bán hàng, Quản lý & lãnh đạo khác, Kế hoạch sản xuất

Tổng cộng 22 khóa học

Chương trình giảng dạy Kỹ năng bán hàng, Quản lý & lãnh đạo khác, Kế hoạch sản xuất

Tổng cộng 22 khóa học

Học viện Doanh nhân MVV
Học viện Doanh nhân MVV
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Xây dựng chiến lược, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng khác

Tổng cộng 25 khóa học

Chương trình giảng dạy Xây dựng chiến lược, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng khác

Tổng cộng 25 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm