Trung tâm Luyện thi TOPIK tại Quận 3 | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Trung tâm Luyện thi TOPIK tại Quận 3

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Luyện thi TOPIK uy tín tại Quận 3. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

5 Kết quả.
Trung tâm Hàn ngữ iChiGo
Trung tâm Hàn ngữ iChiGo
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp

Tổng cộng 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp

Tổng cộng 4 khóa học

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Á Mỹ Âu
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Á Mỹ Âu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), HSK 3

Tổng cộng 12 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), HSK 3

Tổng cộng 12 khóa học

Học tiếng Hàn không khó
Học tiếng Hàn không khó
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Tổng cộng 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Tổng cộng 5 khóa học

Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata
Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Tổng cộng 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Tổng cộng 10 khóa học

Trung tâm Hàn Quốc học Đại học Sư Phạm TP HCM
Trung tâm Hàn Quốc học Đại học Sư Phạm TP HCM
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Các khóa học khác

Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Các khóa học khác

Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm