Trung tâm Luyện thi TOPIK tại Quận 3 | Edu2Review

Trung tâm Luyện thi TOPIK tại Quận 3

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Luyện thi TOPIK uy tín tại Quận 3. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

5 Kết quả.

Trung tâm Hàn ngữ iChiGo
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Á Mỹ Âu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng quan, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Luyện thi HSK

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng quan, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Luyện thi HSK

Có tất cả 2 khóa học


Học tiếng Hàn không khó
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học


Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Tổng hợp, Biên phiên dịch

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Cho trẻ em, Tổng hợp, Biên phiên dịch

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Hàn Quốc học Đại học Sư Phạm TP HCM
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Các khóa học khác

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Các khóa học khác