Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận 3 | Edu2Review

Trung tâm Ngoại ngữ tại Quận 3

Danh sách trung tâm ngoại ngữ uy tín, chất lượng tại Quận 3. Tham khảo những đánh giá trực tiếp để đưa ra lựa chọn nơi học tốt nhất!

79 Kết quả.

Ngoại ngữ Tuấn Anh TAEC (IZZI English)
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.9
Rất tốt 306 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp Cơ bản

Có 91% học viên khuyên học

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 5 khóa học

Có 91% học viên khuyên học


Trung tâm Direct English Saigon
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.6
Xuất sắc 241 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Các khóa học khác Business English, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Các khóa học khác Business English, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung Tâm Tiếng Anh JOLO
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.2
Xuất sắc 138 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có 93% học viên khuyên học

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0, Trẻ em, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 7 khóa học

Có 93% học viên khuyên học


Trung tâm Tiếng Anh Du học ETEST
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
9.0
Rất tốt 93 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, TOEFL IBT

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS, Các khóa học khác, TOEFL IBT

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Wall Street English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 95 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến Trung cấp, Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Học trực tuyến Trung cấp, Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Simple English
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.9
Rất tốt 71 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Tiếng Anh tổng quát, Học trực tuyến

Có 91% học viên khuyên học

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Tiếng Anh tổng quát, Học trực tuyến

Có tất cả 7 khóa học

Có 91% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ I Study English (ISE)
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.5
Tốt 67 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, Các khóa học khác, IELTS

Có 86% học viên khuyên học

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác Business English, Các khóa học khác, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Có 86% học viên khuyên học


Trung tâm Nhật ngữ Daruma
9.3
Xuất sắc 54 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 17 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 17 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ English Guide
9.0
Rất tốt 43 đánh giá

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Học trực tuyến, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 10 khóa học


Trung Tâm Anh ngữ ACET
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 47 đánh giá

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0, IELTS Advanced: 6.0 - 7.0, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học