Trung tâm Tiếng Nhật tại Quận 3 | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Nhật tại Quận 3

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Nhật uy tín tại Quận 3. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Nhật tốt nhất!

9 Kết quả.

Trung tâm Nhật ngữ Daruma
9.3
Xuất sắc 54 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 17 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 17 khóa học


Trường Nhật Ngữ Sakura
8.8
Rất tốt 40 đánh giá

Chương trình giảng dạy N4, N5

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy N4, N5

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ IChiGo
9.5
Xuất sắc 3 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, Tổng hợp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, Tổng hợp

Có tất cả 6 khóa học


Trường Ngôn ngữ Sài Gòn
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N3, N5, Luyện thi JLPT

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy N3, N5, Luyện thi JLPT

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Nhật Hikari
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, Tổng hợp, Các khóa học khác

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, Tổng hợp, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học


Trường Nhật Ngữ Murayama
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N4, N5

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy N4, N5

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Nhật ngữ Thành Công
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N4, Giao tiếp, Cho trẻ em

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy N4, Giao tiếp, Cho trẻ em

Có tất cả 9 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Á Mỹ Âu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng quan, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Luyện thi HSK

Có tất cả 12 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng quan, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK), Luyện thi HSK

Có tất cả 4 khóa học


Trường Nhật Ngữ Hinode
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N2, Giao tiếp, N5

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy N2, Giao tiếp, N5

Có tất cả 5 khóa học