Trung tâm tiếng Anh tại Bắc Ninh | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Bắc Ninh

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Bắc Ninh? Top trung tâm tiếng Anh tại Bắc Ninh chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

16 Kết quả.

Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 21 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ Tổ chức giáo dục Quốc tế ECORP ENGLISH
9.2
Xuất sắc 46 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Cơ bản, Giao tiếp Nâng cao, Giao tiếp Trung cấp

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ RES
6.2
Trung bình 42 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Apollo
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.6
Khá 25 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo

Có tất cả 9 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tri Thức Việt
10.0
Xuất sắc 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Phát âm, TOEIC, Trẻ em

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp Phát âm, TOEIC, Trẻ em

Có tất cả 6 khóa học


Trung Tâm Tiếng Anh NewLight
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Tiếng Anh ETC
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, TOEIC, Giao tiếp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kevin
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOPIK 1 sơ cấp, N5

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOPIK 1 sơ cấp, N5

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Full House
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 15 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 7 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Joy School
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tiếng Anh tổng quát, Trẻ em

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, Tiếng Anh tổng quát, Trẻ em

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ECOLINK
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm tiếng Anh Aplus
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS, Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 7 khóa học