Trung tâm Tiếng Hàn tại Bắc Ninh | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.

Trung tâm Tiếng Hàn tại Bắc Ninh

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Bắc Ninh. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

12 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Cornerstone Kinh Bắc
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 6 khóa học


Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK


Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp


Trung tâm tiếng Hàn ở Bắc Ninh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 3 khóa học


Công ty TNHH tư vấn và đào tạo ABC Education
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kevin
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, Giao tiếp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng anh mẫu giáo, Trẻ em, Giao tiếp


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Full House
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ du học Hàn Việt KTS
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 2 cao cấp

Có tất cả 9 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ New Sun
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp

Có tất cả 5 khóa học


Ngoại ngữ du học Sunny
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn ACES
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm