Trung tâm tiếng Anh tại Cần Thơ | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Cần Thơ

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Cần Thơ? Top trung tâm tiếng Anh tại Cần Thơ chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

16 Kết quả.

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm Anh ngữ Aten
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.3
Tốt 108 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Phát âm

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Giao tiếp Phát âm

Có tất cả 3 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Anh Ngữ Quốc Tế AMES
7.9
Khá 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders
10.0
Xuất sắc 5 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Viện IBM
8.5
Tốt 2 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Asahi Group
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học


Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 31 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 12 khóa học


Trung Tâm Anh Văn Âu Việt Mỹ
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học


Trung Tâm Anh Ngữ Maru
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát

Có tất cả 3 khóa học


Anh Ngữ Quốc Tế GoGo
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Các khóa học khác, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Các khóa học khác, IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, IELTS, Trẻ em

Có tất cả 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, IELTS, Trẻ em

Có tất cả 10 khóa học