Trung tâm tiếng Anh tại Quảng Ninh | Edu2Review

Trung tâm tiếng Anh tại Quảng Ninh

Học tiếng Anh ở đâu tốt nhất Quảng Ninh? Top trung tâm tiếng Anh tại Quảng Ninh chất lượng dựa trên hơn 1000 review từ học viên.

17 Kết quả.

Trung Tâm Anh Ngữ Saigon American
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 226 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Giao tiếp, Giao tiếp Cơ bản

Có tất cả 11 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Trung tâm tiếng Anh ILA
Verified by Edu2Review
Verified by Edu2Review
7.7
Khá 92 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Giao tiếp, IELTS

Có tất cả 6 khóa học


Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu
8.8
Rất tốt 55 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có 83% học viên khuyên học

Có tất cả 21 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, TOEIC, IELTS

Có tất cả 21 khóa học

Có 83% học viên khuyên học


Anh Ngữ Quốc Tế AMES
7.9
Khá 16 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tiếng anh mẫu giáo, Các khóa học khác

Có tất cả 10 khóa học


Trung Tâm Language Link Vietnam
9.6
Xuất sắc 6 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, IELTS, Các khóa học khác

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Elis
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm Anh ngữ New Way Cẩm Phá
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Anh ngữ Lạc Việt
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, IELTS, Các khóa học khác

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, IELTS, Các khóa học khác

Có tất cả 8 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Các khóa học khác, Giao tiếp

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Các khóa học khác, Giao tiếp

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Korean Hạ Long
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 23 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 6 khóa học


Ngoại ngữ Panda | Edu2Review
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, TOPIK 2 trung cấp


Trung tâm Ngoại ngữ Asia Hạ Long
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 4 khóa học