Trung tâm Tiếng Trung Giao tiếp tại Hà Nội | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung Giao tiếp tại Hà Nội

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung Giao tiếp uy tín tại Hà Nội. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

9 Kết quả.

Trung tâm Tiếng Trung TCT
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3

Có tất cả 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3


Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 32 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK


Trung tâm tiếng Trung ThanhmaiHSK
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK


Trung tâm Ngoại ngữ Full House
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 15 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 cao cấp, Trẻ em, Các khóa học khác

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm dạy tiếng Trung MR Giang
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Thương mại

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Thương mại

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm đào tạo tiếng Trung CHINESE
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1


Trung tâm Ngoại ngữ Đào Hạnh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em


Trung tâm tiếng Trung ChineMaster
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Giao tiếp


Trung tâm tiếng Trung Ánh Dương
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, Luyện thi HSK

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, Luyện thi HSK