Trung tâm Tiếng Trung tại Hà Nội | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Hà Nội

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Hà Nội. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

25 Kết quả.

Trung tâm Tiếng Trung TCT
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3

Có tất cả 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3

Có tất cả 14 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 4 khóa học


Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK


Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Tổng hợp, Luyện thi TOPIK


Trung tâm giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 4, N5, Tổng hợp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 4, N5, Tổng hợp

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Trung TiengTrung.vn
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, HSK 3

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, HSK 2, HSK 3

Có tất cả 6 khóa học


Trung tâm tiếng Trung ThanhmaiHSK
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Cho trẻ em, Luyện thi HSK

Có tất cả 7 khóa học


Ngoại ngữ Việt Trì
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, TOPIK 1 sơ cấp, N5

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, TOPIK 1 sơ cấp, N5


Trung tâm Ngoại ngữ Wish Edu
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, N5, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Trung Hoài Phương HSK
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSKK, Luyện thi HSK, HSK 2

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSKK, Luyện thi HSK, HSK 2

Có tất cả 5 khóa học


Trung Tâm Ngoại ngữ Và Đào Tạo Quốc Tế
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, HSK 1

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, HSK 1

Có tất cả 4 khóa học


Trung Tâm Tiếng Trung Hoàng Liên
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 4

Có tất cả 6 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 4

Có tất cả 6 khóa học