Trung tâm Tiếng Trung Giao tiếp tại Quận Thanh Xuân | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung Giao tiếp tại Quận Thanh Xuân

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung Giao tiếp uy tín tại Quận Thanh Xuân. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

4 Kết quả.

Trung tâm Tiếng Trung TCT
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3


Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK


Trung tâm đào tạo tiếng Trung CHINESE
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1


Trung tâm tiếng Trung ChineMaster
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Giao tiếp