Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Thanh Xuân | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Thanh Xuân

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Quận Thanh Xuân. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

11 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, IELTS

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, TOEIC, IELTS

Có tất cả 11 khóa học


Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi HSK, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi HSK, Luyện thi TOPIK


Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 11 khóa học


Học viện Ngôn ngữ ICO
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học


Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 19 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 19 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Hàn ngữ Mr. Kim
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn JTrain
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, Giao tiếp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Eduline
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOPIK


Trường Hàn ngữ Việt Hàn Kanata
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 10 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp, Giao tiếp

Có tất cả 10 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn ACES
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Tổng hợp

Có tất cả 4 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm