Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Thanh Xuân | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Trung tại Quận Thanh Xuân

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Trung uy tín tại Quận Thanh Xuân. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Trung tốt nhất!

6 Kết quả.

Trung tâm Tiếng Trung TCT
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3

Có tất cả 14 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, HSK 1, HSK 3

Có tất cả 14 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Phương Đông
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 32 khóa học

Chương trình giảng dạy Tổng hợp, IELTS, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 4 khóa học


Công ty Tư vấn Du học và Đào tạo CHD
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK


Trung tâm đào tạo tiếng Trung CHINESE
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 3 khóa học


Trung tâm tiếng Trung SOFL
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, HSK 3, HSK 1

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm tiếng Trung ChineMaster
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi HSK, Giao tiếp

Có tất cả 3 khóa học