Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội | Edu2Review

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

55 đánh giá
8.2
Tốt
55 đánh giá

Chương trình

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Ngành

Kỹ thuật Điện - Điện tử

Thương mại điện tử

Khoa học - Kỹ thuật

Thương mại điện tử

Ngành

Khoa học - Kỹ thuật

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Ngành

Truyền thông đa phương tiện

Công nghệ đa phương tiện

Công nghệ đa phương tiện

Công nghệ đa phương tiện

Ngành

Công nghệ đa phương tiện

Điện tử - truyền thông

Điện tử - truyền thông

Điện tử - truyền thông

Ngành

Điện tử - truyền thông

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Ngành

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành

Công nghệ thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

An toàn thông tin

Ngành

An toàn thông tin

Marketing

Marketing

Marketing

Ngành

Marketing

Kế toán

Kế toán

Kế toán

Ngành

Kế toán
 

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.9
Tiến bộ bản thân
8.2
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.5
Giảng viên
8.1
Cơ sở vật chất
8.1
Môi trường HT
8.3
HĐ ngoại khoá
8.0
Cơ hội việc làm
8.9
Tiến bộ bản thân
8.2
Thủ tục hành chính
7.7
Quan tâm sinh viên
8.2
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
8.5

Giới thiệu

Địa điểm