Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
   5 hình
   0
   Chưa có đánh giá
   0 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   19 ngành

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
   3 năm
   Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo sinh viên sau khi ra trường có năng lực làm việc tại các bộ phận sản xuất, nhân sự, tài chính, sản xuất, tư vấn của các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, công ty.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Về doanh nghiệp, Hợp tác xã, pháp luật, kinh tế – xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
   • Về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công tác quản trị;
   • Về cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
   • Về các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã.

   Về kỹ năng

   • Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
   • Xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật;
   • Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
   • Thu thập, xử lý, phân tích, đánh giá thông tin;
   • Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã;
   • Soạn thảo hợp đồng kinh doanh;
   • Lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
   • Thiết lập mối quan hệ trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các đối tác;
   • Làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Tham gia vào công tác quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã và tổ hợp tác;
   • Làm việc tại các phòng ban, phân xưởng, tổ đội, trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội;
   • Lập các loại kế hoạch về vật tư, sản xuất, lao động, tiền lương,... ở cấp tổ, đội trong doanh nghiệp;
   • Quản lý các hoạt động liên quan ở cấp tổ, đội.

   Quản trị mạng máy tính

   Quản trị mạng máy tính
   3 năm
   Quản trị mạng máy tính
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt;
   • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị mạng máy tính và máy chủ cơ sở dữ liệu;
   • Thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên môn;
   • Có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Trang bị cho người học các kiến thức sau:

   • Các khái niệm và nguyên lý mạng thông tin;
   • Tiêu chuẩn và trang thiết bị mạng;
   • Nguyên lý, cấu trúc mạng;
   • Mạng cục bộ và mạng diện rộng (LAN và WAN);
   • Trang thiết bị và các phương tiện quản lý mạng;
   • Khả năng trang bị mạng;
   • Quản lý cấu hình mạng.

   Về kỹ năng

   • Cài đặt, kiểm tra và đặt cấu hình các trạm làm việc của mạng và thiết bị ngoại vi;
   • Cài đặt, thiết lập cấu hình và xử lý sự cố các cấu kiện của mạng LAN và WAN như router, bộ chia, chuyển mạch và server;
   • Trợ giúp công việc bảo trì các dịch vụ mạng máy tính như Giao thức cấu hình máy chủ động (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP), server tên miền (Domain Name Server – DNS) và các dịch vụ thư mục;
   • Xử lý sự cố và duy trì sự ổn định của đường truyền và thiết bị truyền thông;
   • Hướng dẫn khách hàng đăng nhập và khai thác các dịch vụ mạng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp, Kỹ thuật viên Quản trị mạng máy tính có thể tham gia thực hiện các công việc liên quan đến việc phân tích, phát triển, kiểm tra, cài đặt, xác định cấu hình, đảm bảo chất lượng, bổ sung và bảo trì hệ thống, quản lý các hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, tổ chức, các công ty, xí nghiệp sử dụng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về Công nghệ thông tin.

   Phát triển nông thôn

   Phát triển nông thôn
   3 năm
   Phát triển nông thôn
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng về phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có kiến thức về cơ bản vững vàng, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn, có khả năng làm việc trong các đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể – xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển nông thôn.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức căn bản về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản, phát triển nông thôn và thống kê kinh tế xã hội;
   • Có kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế nông hộ; tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại, quản lý dịch bệnh vật nuôi cây trồng;
   • Có kiến thức cơ bản về xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá dự án vừa và nhỏ.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng được các phương pháp để đánh giá nông thôn; thu thập và xử lý được số liệu thống kê kinh tế xã hội, số liệu về đánh giá nông thôn phục vụ cho các chương trình, dự án phát triển nông thôn;
   • Xây dựng và tổ chức thực hiện được kế hoạch phát triển kinh tế nông hộ và nông trại, quản lý phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi ở cấp cơ sở; có thể tổ chức và quản lý sản xuất, sản phẩm trang trại và đánh giá hiệu quả trong sản xuất trang trại;
   • Kiểm tra, giám sát và đánh giá được kế hoạch, chương trình dự án nhỏ và đơn giản, kế hoạch phát triển nông thôn và công tác khuyến nông ở cơ sở.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân có liên quan đến phát triển nông thôn. Người học có thể tự tổ chức sản xuất, kinh doanh ở trang trại quy mô vừa và nhỏ.

   Kế toán doanh nghiệp

   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm
   Kế toán doanh nghiệp
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán, kiểm toán, phân tích kinh tế; có năng lực thực hành nghề kế toán, kiểm toán và khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng – an ninh liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.
   • Hiểu được những kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, thuế; vận dụng các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.
   • Biết được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất và phân tích nghiệp vụ kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.
   • Biết lập các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

   Về kỹ năng

   • Thành thạo việc lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán.
   • Linh hoạt trong việc lập các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   • Sử dụng thành thạo được các phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   • Tính toán được các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của đơn vị dựa vào các tài liệu kế toán.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Người học có thể đảm nhận các công việc như: thủ quỹ, thủ kho, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp,...

   Công nghệ thực phẩm

   Công nghệ thực phẩm
   3 năm
   Công nghệ thực phẩm
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình khung giáo dục đại học ngành công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng nhằm đào tạo người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của nền công nghiệp Việt Nam.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về các quy trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm như: công nghệ chế biến thịt, thủy sản, rau quả, rượu bia - nước giải khát, lương thực, các sản phẩm truyền thống;
   • Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy;
   • Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng HCCAP (SSOP, GMP) để quản lý dây chuyền sản xuất một cách hiệu quả;
   • Có trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 3.

   Về kỹ năng

   • Xây dựng kế hoạch sản xuất, điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;
   • Kiểm nghiệm và đánh giá được giá trị dinh dưỡng, mức độ an toàn và vệ sinh của nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm; phân tích và xác định được các chỉ tiêu vi sinh, hóa sinh, hóa lý và cảm quan của thực phẩm;
   • Chế biến được một số sản phẩm và món ăn thông dụng; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới;
   • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại các nhà máy chế biến lương thực – thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản.
   • Làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản.
   • Làm việc tại các cơ quan về An toàn vệ sinh thực phẩm.
   • Nhân viên cho các công ty kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia và hương liệu thực phẩm.
   • Tự tạo việc làm : mở các cơ sở chế biến thực phẩm quy mô vừa và nhỏ.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   3 năm
   Công nghệ thông tin
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   • Trang bị khối kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và đào tạo kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính; kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế công nghệ mới.
   • Khả năng lập trình các phần mềm máy tính, điện thoại di động, game, thương mại điện tử; xây dựng hệ thống thông tin; phân tích và lập dự án triển khai các phần mềm ứng dụng;...
   • Khả năng tự nghiên cứu, thử nghiệm để ứng dụng công nghệ đáp ứng các nhu cầu thực tế của đời sống.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Hiểu các nguyên tắc, phương pháp và hoạt động nghề nghiệp máy tính và công nghệ thông tin;
   • Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy tính, các thiết bị ngoại vi, các thiết bị mạng;
   • Có trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 2.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
   • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;
   • Có khả năng lắp ráp , bảo trì và chẩn đoán hư hỏng của các thiết bị;
   • Có khả năng xây dựng, thiết kế những phần mềm đơn giản;
   • Có khả năng xây dựng và triển khai hệ thống mạng máy tính ở cấp độ đơn giản;
   • Có khả năng quản trị mạng và website.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Có khả năng làm việc tại các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm;
   • Tham gia giảng dạy Tin học trong ngành giáo dục và dạy nghề;
   • Làm việc trong các lĩnh vực có ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất, kinh doanh; các lĩnh vực cung ứng sản phẩm và dịch vụ tin học,...

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   3 năm
   Quản trị kinh doanh
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo các tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ sở của khối ngành kinh tế và ngành QTKD và có thể vận dụng vào việc học các môn chuyên môn và chuyên ngành sau này;
   • Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD gồm: Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng vào việc quản lý, kinh doanh sau này;
   • Có kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị bán hàng, Lập và phân tích dự án đầu tư để có thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu về ngành đào tạo, có khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành đào tạo sau này;
   • Trang bị kiến thức về tin học văn phòng;
   • Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng được phần mềm máy tính liên quan đến chuyên ngành đào tạo;
   • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc;
   • Khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích môi trường kinh doanh;
   • Tham gia thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
   • Xây dựng, thẩm định và quản lý dự án đầu tư;
   • Có khả năng tự Khởi sự kinh doanh;
   • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng:

   • Công việc có thể đảm nhận như: quản lý nhân sự, nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing quản trị dự án kinh doanh, quản trị bán hàng của doanh nghiệp.
   • Tự khởi sự kinh doanh, tạo lập và quản lý Doanh nghiệp của bản thân và gia đình.
   • Làm chuyên viên, tư vấn viên cho các doanh nghiệp về các lĩnh vực quản trị kinh doanh.

   Nuôi trồng thủy sản

   Nuôi trồng thủy sản
   3 năm
   Nuôi trồng thủy sản
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo người Cử nhân cao đẳng ngành Nuôi trồng thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất và các cơ quan có liên quan đến phát triển nuôi trồng thủy sản; có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, các yếu tố thủy, lý hóa trong môi trường nước, thủy sinh vật, ngư loại và bệnh học thủy sản. để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình;
   • Nắm được các đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chính để áp dụng vào sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng có giá trị kinh tế;
   • Hiểu biết về phương pháp quản lý và kiểm soát môi trường ao nuôi, quản lý nghề cá, nguồn vốn, nhân sự, hoạch toán kinh doanh và quản lý rủi ro;
   • Có trình độ ngoại ngữ: Tương đương Bậc 3.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng xác định được các yếu tố thủy, lý, hóa, thủy sinh vật chủ yếu trong môi trường nuôi thủy sản;
   • Có khả năng cho sinh sản các đối tượng nuôi thủy sản và thực hiện các thao tác sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm;
   • Quản lý trang trại nuôi và sản xuất giống một số đối tượng thủy sản nước ngọt và lợ ở quy mô vừa và nhỏ;
   • Có khả năng chẩn đoán dịch bệnh và điều trị bệnh trên các đối tượng nuôi thủy sản;
   • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

   • Nhân viên kỹ thuật và kinh doanh trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, trang trại nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thuỷ sản, các công ty thuốc và hoá chất, thức ăn trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
   • Tự tạo việc làm: mở đại lý mua bán thuốc và hoá chất, thức ăn thuỷ sản. Mở cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.
   • Cán bộ khuyến ngư và cán bộ bảo vệ tài nguyên môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

   Khoa học cây trồng

   Khoa học cây trồng
   3 năm
   Khoa học cây trồng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân cao đẳng Khoa học cây trông có lập trường chính trị tốt, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về Khoa học cây trồng, có khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan, công ty trong lĩnh vực khoa học cây trồng trong và ngoài tỉnh

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, có lập trường, tư tưởng chính trị tốt, có thái độ lao động tốt, có đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý nông nghiệp và các đơn vị sự nghiệp.
   • Có kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp trồng trọt.
   • Có khả năng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
   • Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về chọn tạo giống cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.
   • Đạt trình độ Tiếng Anh tương đương chứng chỉ A hoặc TOEIC 300 điểm, trình độ căn bản Tin học.
   • Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

   Về kỹ năng

   • Thực hiện được các kỹ thuật nhân giống;
   • Có khả năng phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết tình huống về kỹ thuật canh tác, bảo vệ cây trồng hạn chế dịch hại;
   • Thực hiện được các kỹ thuật canh tác cây lúa, cây rau, cây ăn quả, nấm ăn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng thực tế;
   • Có khả năng tham gia phát triển mạng lưới khuyến nông;
   • Thể hiện khả năng thuyết trình tốt và giao tiếp hiệu quả;
   • Biết làm việc theo nhóm.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm chuyên viên ở các cơ sở quản lý nông nghiệp như: Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, các trạm, trại và lĩnh vực có liên quan đến khoa học cây trồng,...;
   • Làm nhân viên trong các công ty sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản xuất giống cây trồng;
   • Có khả năng làm việc ở các cơ sở trang trại cây ăn trái, rau màu, cây công nghiệp và các Hợp tác xã.

   Tin học ứng dụng

   Tin học ứng dụng
   3 năm
   Tin học ứng dụng
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình giúp sinh viên làm quen với một phạm vi rộng các vấn đề phát sinh trong công nghệ máy tính và công nghệ thông tin, cùng với các phương pháp và công nghệ khác nhau sẵn có như các giải pháp. Kỹ năng lập trình các ngôn ngữ cấp cao để phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin và thiết kế, phát triển website; Multimedia: hiểu và sử dụng các ứng dựng Multimedia trong thiết kế, phát triển ứng dụng ; các kiến thức lý thuyết và kỹ thuật: tầm quan trọng của dữ liệu và truyền thông đối với các hệ thống thông tin, sự xuất hiện của Internet, hiểu biết về các nguyên lý của các hệ điều hành, máy tính nền tảng và sự phát triển liên tục của chúng.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Trang bị các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Công nghệ thông tin như:

   • Tin học văn phòng;
   • Lắp ráp và bảo trì hệ thống máy tính;
   • Quản trị mạng máy tính;
   • Xây dựng phần mềm;
   • Thiết kế website.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
   • Tổ chức và thực hiện lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính;
   • Xây dựng các ứng dụng Công nghệ thông tin.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tốt trong lĩnh vực tin học văn phòng; lắp ráp, bảo trì và sửa chữa hệ thống máy tính; thiết kế website và quản trị hệ thống mạng; xây dựng các phần mềm.

   Bệnh học thủy sản

   Kinh tế - Quản lý
   3 năm
   Kinh tế - Quản lý
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Kỹ sư chuyên ngành bệnh học thủy có kiến thức cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn về quản lý dịch bệnh thủy sản phục vụ cho nuôi trồng thủy sản bền vững; có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc tập thể trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn liên quan đến thuỷ sản; có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe; tôn trọng nghề nghiệp; và có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực bệnh thủy sản.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên môn về nuôi trồng; có kiến thức về quản lý môi trường ao nuôi thủy sản; phương pháp quản lý dịch bệnh tổng hợp; nắm bắt được các kiến thức chung về nguyên lý trong sử dụng thuốc và hóa trong nuôi trồng thủy sản, các phương pháp hiện đại chẩn đoán và phòng trị bệnh thủy sản.

   Về kỹ năng

   Sinh viên có khả năng đánh giá tình hình sức khỏe của động vật thủy sản dựa trên các yếu tố tổng hợp của mô hình nuôi: yếu tố thuỷ lý-hoá-sinh vật, nguồn nước, mầm bệnh hiện hữu, lịch sử điều trị bệnh của người nuôi,… từ đó đưa ra cách giải quyết linh hoạt và phù hợp; có khả năng làm việc và quản lý tốt trong các phòng thí nghiệm về nghiên cứu, chẩn đoán và phòng trị tổng hợp dịch bệnh thủy sản; có khả năng tư vấn kỹ thuật về chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh cho các đối tượng nuôi động vật thủy sản.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc ở nhiều cơ sở, tổ chức, cơ quan khác nhau, bao gồm:

   • Phòng kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh thủy sản;
   • Cửa hàng thuốc và hóa chất nuôi trồng thủy sản;
   • Phòng thí nghiệm chuyên sâu về nghiên cứu bệnh học thủy sản;
   • Chi cục Thủy sản, Thú y;
   • Cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng và thức ăn thủy sản;
   • Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng và quản lý dịch bệnh thủy sản;
   • Trung tâm khuyến nông khuyến ngư;
   • Cơ sở nghiên cứu (Viện, trung tâm,...) nuôi trồng và quản lý dịch bệnh thủy sản;
   • Cơ sở đào tạo về thủy sản;
   • Tổ chức phi chính phủ, dự án địa phương, vùng có liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng và bệnh học thủy sản.

   Chế biến và Bảo quản thủy sản

   Kinh tế - Quản lý
   3 năm
   Kinh tế - Quản lý
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình ngành Chế biến bảo quản thủy sản được thiết kế để đào tạo người học trở thành kĩ thuật viên trình độ chuyên ngành chế biến bảo quản thủy sản, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Hiểu rõ đặc tính sinh hoá của nguyên liệu thủy sản ảnh hưởng đến chất lượng, thành phần của nguyên liệu thủy sản và những biến đổi sau khi chết ảnh hưởng đến chất lượng.
   • Có kiến thức về các phương pháp xử lý sơ bộ nguyên liệu thủy sản; nguyên lý bảo quản lạnh nguyên liệu thủy sản; phương pháp vận chuyển nguyên liệu thủy sản.
   • Hiểu rõ hiện tượng, nguyên nhân gây ra sự hư hỏng nguyên liệu thủy sản và biện pháp khắc phục.
   • Nắm rõ quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản như: đông lạnh, khô, đồ hộp, nước mắm, bột cá, dầu cá.
   • Phân tích được các phương pháp quản lí chất lượng trong bảo quản nguyên liệu và chế biến các sản phẩm thuỷ sản.
   • Có kiến thức về quy trình làm vệ sinh trong xí nghiệp chế biến và bảo quản thủy sản.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng kiểm tra, phân loại, đánh gíá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thuỷ sản.
   • Có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất trong cơ sở chế biến và bảo quản thủy sản.
   • Thực hiện được quy trình bảo quản nguyên liệu thuỷ sản trước khi chế biến.
   • Thực hiện thành thạo từng công việc trong quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản và hướng dẫn cho công nhân thực hiện các công đoạn trong quy trình chế biến thủy sản.
   • Áp dụng được hệ thống HACCP trong qúa trình chế biến bảo quản các sản phẩm thủy sản.
   • Hướng dẫn và giám sát công nhân làm vệ sinh trong cơ sở chế biến thủy sản.
   • Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản; làm việc tại các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm; và làm việc tại các nhà máy chế biến các sản phẩm từ phụ phẩm thủy sản.

   Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

   Bảo vệ thực vật
   3 năm
   Bảo vệ thực vật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tương đối hoàn chỉnh; có năng lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn; có kỹ năng thực hành thành thạo, có phương pháp làm việc khoa học, độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Bảo vệ thực vật; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn ngành Bảo vệ thực vật, có sức khỏe tốt đáp ứng được yêu cầu công việc tại các cơ sở Bảo vệ thực;
   • Có kiến thức tổ chức sản xuất về kỹ thuật lai tạo, trồng, chăm sóc một số loại cây trồng;
   • Có kiến thức về chuyên ngành Bảo vệ thực vật, phân biệt được đặc điểm của từng đối tượng sâu bệnh, chẩn đoán và phòng trị bệnh;
   • Có kiến thức về hệ thống quản lý sản xuất cây trồng chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường;
   • Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng: di truyền, thổ nhưỡng, côn trùng và bệnh cây.

   Về kỹ năng

   • Xác định và quản lý được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng;
   • Thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản, sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng trong nhân giống, xử lý ra hoa, trồng và chăm sóc cây;
   • Thực hiện được các biện pháp chẩn đoán và phòng trị dịch hại thường gặp trên cây trồng.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở những trạm trại, công ty thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

   Chăn nuôi thú y

   Chăn nuôi
   3 năm
   Chăn nuôi
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi – thú y. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chăn nuôi thuộc các thành phần kinh tế hoặc đơn vị sự nghiệp.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Được trang bị các kiến thức về giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành chăn nuôi thú y đáp ứng được yêu cầu công việc;
   • Có kiến thức trong việc tổ chức và thực hiện công việc chăn nuôi thú y đối với các loại vật nuôi;
   • Có kiến thức về chuyên ngành chăn nuôi thú y, phân biệt được đặc điểm của từng đối tượng vật nuôi, chẩn đoán và phòng trị bệnh;
   • Có kiến thức về hệ thống quản lý chăn nuôi chất lượng, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo được các phương tiện phục vụ trong chăn nuôi và thú y;
   • Chọn và lai tạo giống, tổ hợp thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả và an toàn;
   • Chẩn đoán được các bệnh thường gặp ở vật nuôi và đưa ra biện pháp phòng trị bệnh thích hợp;
   • Sử dụng được các loại thuốc, vaccin thông dụng trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi;
   • Có khả năng tự tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại.

   Cơ hội nghề nghiệp

   au khi tốt nghiệp học sinh có thể trở thành kỹ thuật viên Chăn nuôi – Thú y, có thể đảm nhận được nhiệm vụ tại trạm chăn nuôi – thú y, trang trại chăn nuôi, mạng lưới thú y xã, phường và hỗ trợ các kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn hoặc tự kinh doanh mua bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y hay phòng mạch thú y.

   Bảo vệ thực vật

   Bảo vệ thực vật
   3 năm
   Bảo vệ thực vật
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng, có lập trường chính trị – tư tưởng vững vàng, có kiến thức và kỹ năng về Bảo vệ thực vật; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo vệ thực vật.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, về phân loại thực vật, khí tượng thủy văn và môi trường sinh thái ảnh hưởng đến cây trồng và mật số dịch hại;
   • Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2;
   • Nhận biết, mô tả được sâu bệnh và nêu lên nguyên nhân gây ra sâu bệnh;
   • Kiến thức về chọn giống kháng sâu bệnh, biện pháp phòng trừ dịch hại và cách sử dụng hóa chất bảo vệ cây trồng.

   Về kỹ năng

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lập kế hoạch sản xuất các loại cây trồng, thực hiện được các khâu kỹ thuật:

   • Chẩn đoán sâu bệnh gây hại và triệu chứng thừa/thiếu dinh dưỡng cây trồng;
   • Bố trí thí nghiệm ngoài đồng và theo dõi về sâu bệnh hại cây trồng;
   • Bảo vệ cây trồng bằng nhiều biện pháp;
   • Bảo vệ môi trường và hướng dẫn về sản xuất bền vững;
   • Tổ chức các buổi Hội thảo khuyến nông;
   • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

   • Nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh trong các hợp tác xã, nông trường, trạm, trại nhà nước hoặc tư nhân, điều trị sâu bệnh hại cây trồng, tham gia mạng lưới bảo vệ thực vật của địa phương, nhân viên kinh doanh của các công ty thuốc và phân bón trong lĩnh vực bảo vệ thực vật;
   • Tự tạo việc làm: mở đại lý mua bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho cây trồng;
   • Cán bộ khuyến nông.

   Văn thư lưu trữ

   Lưu trữ
   3 năm
   Lưu trữ
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Văn thư – Lưu trữ được thiết kế để đào tạo cán bộ ngành Văn thư – Lưu trữ trình độ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Trình bày được những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ bậc cao đẳng.
   • Mô tả được quy trình soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến; nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu; quy trình lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
   • Trình bày được các nội dung cơ bản về nghiệp vụ: xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu.
   • Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để tổ chức quản lý tốt lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

   Về kỹ năng

   Thực hiện thành thạo các tác nghiệp chuyên môn chủ yếu của ngành Văn thư – Lưu trữ:

   • Triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các quy định về công tác văn thư lưu trữ.
   • Thực hiện các quy trình nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
   • Xác định giá trị; thu thập, bổ sung; phân loại; chỉnh lý; thống kê; xây dựng công cụ tra cứu; bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.
   • Biết sử dụng các trang thiết bị trong công tác văn thư lưu trữ theo hướng hiện đại hóa.
   • Thực hiện quy chế bảo mật.

   Ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học để triển khai các khâu nghiệp vụ văn thư lưu trữ như: soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, tra cứu hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan, tổ chức.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn thư – Lưu trữ có năng lực làm việc tại văn phòng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học.
   • Ngoài ra học sinh còn có cơ hội làm việc trong các trung tâm lưu trữ: trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng.

   Dịch vụ thú ý

   Thú y
   3 năm
   Thú y
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Cao đẳng Thú y – Dịch vụ Thú y mục tiêu chung đào tạo khoa học bài bản về kiến thức, các kỹ năng thực hành thực tế, đồng thời phải được rèn luyện nghiêm túc về đạo đức, ý thức kỷ luật trong học tập cũng như công việc trong tương lai.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Có các kiến thức căn bản về giống, dinh dưỡng trong chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và thụ tinh nhân tạo;
   • Có kiến thức chuyên môn tốt về dịch tễ, miễn dịch học, dược lý thú y, phòng và trị bệnh gia súc, gia cầm;
   • Có kiến thức về hoạt động khuyến nông, quản lý kinh tế trong sản xuất và chế biến thú sản;
   • Có trình độ ngoại ngữ: tương đương bậc 2.

   Về kỹ năng

   • Có khả năng chẩn đoán, phòng, trị và kiểm soát dịch bệnh động vật;
   • Có khả năng thụ tinh nhân tạo cho động vật;
   • Có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thú y;
   • Có khả năng tổ chức hoạt động khuyến nông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng;
   • Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực về đời sống xã hội và trong công việc.

   Cơ hội nghề nghiệp

   • Làm việc tại các cơ sở, trạm, trại chăn nuôi- thú y trong và ngoài tỉnh;
   • Các công ty thuốc thú y và thức ăn gia súc; các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm;
   • Làm việc tại Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tham gia mạng lưới thú y cơ sở.
   • Các phòng mạch thú y, các cửa hàng thú y.

   Chăn nuôi

   Chăn nuôi
   3 năm
   Chăn nuôi
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Khối lượng kiến thức: 90 tín chỉ

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo Cử nhân cao đẳng Chăn nuôi có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp về chăn nuôi, có khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan, công ty trong lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài tỉnh.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Qua quá trình đạo tạo giúp cho người học có đủ kiến thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi.
   • Nắm vững kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y nhằm tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có năng suất và chất lượng cao, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

   Về kỹ năng

   • Có kiến thức và kỹ năng về chọn nhân giống, nuôi dưỡng, chẩn đoán và phòng trị bệnh, bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và kinh doanh chăn nuôi.
   • Nhiệt tình và tâm huyết trong việc nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật cho sản xuất. Có khả năng thích ứng cao với yêu cầu xã hội.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các trạm trại chăn nuôi thú y; trung tâm khuyến nông; phòng nông nghiệp huyện thị, công ty, xí nghiệp có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp.

   Kế toán

   Kế toán
   3 năm
   Kế toán
   3 năm

   Thời gian đào tạo: 3 năm

   Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

   Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

   Chuẩn đầu ra cho sinh viên

   Về kiến thức

   • Vận dụng được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán.
   • Hiểu được những kiến thức chuyên sâu về kế toán, tài chính, thuế; Vận dụng các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.
   • Phân tích nghiệp vụ kế toán, hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán.
   • Biết lập các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   • Tổng hợp được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của ngành.

   Về kỹ năng

   • Sử dụng thành thạo hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán, sửa chữa các sai phạm cơ bản trong hoạt động kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
   • Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, theo chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
   • Sử dụng thành thạo được các phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
   • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

   Cơ hội nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Người học có thể đảm nhận các công việc như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng. Bên cạnh đó, người học có khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp, tư vấn lập kế hoạch tài chính cho lãnh đạo.

   Đánh giá

   0 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Giới thiệu

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp (DTCC) là một trường cao đẳng công lập đa ngành tại tỉnh Đồng Tháp. Trường trực thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (Việt Nam).

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, với chức năng đào tạo đa cấp, đa lĩnh vực, hướng ứng dụng – nghề nghiệp, phục vụ sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh khu vực Bắc sông Tiền thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long.

   Sơ lược về trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

   Giới thiệu về trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp thành lập vào năm 2000 theo quyết định từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một trong sáu trường thí điểm tại sáu tỉnh ở Việt Nam theo nội dung được ký kết hợp tác giữa chính phủ Hà Lan và chính phủ Việt Nam.

   Trường được hình thành trên bốn cơ sở đào tạo trực thuộc UBND Tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp:

   • Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng tại chức.
   • Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.
   • Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Dạy nghề Thị xã Cao Lãnh.
   • Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Dạy nghề Thị xã Sa Đéc.

   Hiện nay, địa chỉ cơ sở chính của trường 259 đường Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, Thành phố Cao Lãnh. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành với mục đích đào tạo học sinh và sinh viên có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, liên kết đào tạo đại học, trung cấp tại chức.

   Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. nhà trường đồng thời đảm đương vai trò nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ, hợp tác quốc tế với các trường, các tổ chức nước ngoài trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu đào tạo nhân lực cho các Sở, Ban ngành Tỉnh và các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành (Nguồn: DTCC )

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành

   Sứ mệnh và tầm nhìn

   Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp với sứ mệnh: "Giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học – công nghệ vì sự phát triển của cộng đồng". Đồng thời, trường luôn phấn đấu để tạo ra được nguồn nhân lực có kỹ năng và trình độ chuyên môn cho khu vực và cả nước.

   Đội ngũ giảng viên

   Tính đến tháng 11 năm 2018, trường có 173 giảng viên. Trong đó có 4 tiến sĩ, 71 thạc sĩ và 98 giảng viên có trình độ đại học, cao đẳng.

   Cơ sở vật chất

   Hiện nay, nhà trường đẩu mạnh việc đầu tư trang thiết bị mới cho hệ thống phóng thí nghiệm như vi sinh, nông nghiệp – thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật ... phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên và tăng thêm tính hiệu quả trong hoạt động giảng dạy.

   Bên cạnh đó, các khối dãy nhà học và hệ thống phòng máy cũng đang được nâng cấp và đầu tư. Sinh viên có thể tiếp cận thư viện với 3.800 tựa sách, trong đó có 940 tựa sách được số hóa do Đại học Cần Thơ cung cấp.

   Nhà trường không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy và nhu cầu học tập của sinh viên (Nguồn: DTCC)

   Nhà trường không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy và nhu cầu học tập của sinh viên

   Nguồn: Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

   Địa điểm