Trường Đại Học Nông Lâm Huế

Trường Đại Học Nông Lâm Huế

0 đánh giá
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giảng viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
HĐ ngoại khoá
0.0
Cơ hội việc làm
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Thủ tục hành chính
0.0
Quan tâm sinh viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chương trình

lâm nghiệp đô thị

Kinh tế - Quản lý

lâm nghiệp đô thị

Ngành

Kinh tế - Quản lý

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Ngành

Công nghệ rau hoa quả

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

Ngành

Nuôi trồng thủy sản

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

Ngành

Khoa học cây trồng

Bệnh học thủy sản

Bệnh học thủy sản

Bệnh học thủy sản

Ngành

Bệnh học thủy sản

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Ngành

Bảo vệ thực vật

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Ngành

Quản lý đất đai

Khoa học đất

Khoa học đất

Khoa học đất

Ngành

Khoa học đất

Bất động sản

Bất động sản

Bất động sản

Ngành

Bất động sản

Khuyến nông

Khuyến nông

Khuyến nông

Ngành

Khuyến nông

Lâm nghiệp

Lâm học (Lâm sinh)

Lâm nghiệp

Ngành

Lâm học (Lâm sinh)

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Chăn nuôi

Ngành

Chăn nuôi

Nông học

Nông học

Nông học

Ngành

Nông học

Thú y

Thú y

Thú y

Ngành

Thú y

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Ngành

Công nghệ sau thu hoạch

Kỹ thuật cơ – điện tử

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật cơ – điện tử

Ngành

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn

Ngành

Phát triển nông thôn

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ Thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngành

Công nghệ Thực phẩm
 

Giới thiệu

Địa điểm