Khóa học tiếng Anh tổng quát tại Hồ Chí Minh | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.

Khóa học tiếng Anh tổng quát tại Hồ Chí Minh

Top khóa học tiếng Anh tổng quát tốt nhất tại Hồ Chí Minh. So sánh học phí các khóa học tiếng Anh tổng quát và xem đánh giá của học viên về các trung tâm tiếng Anh tổng quát tại Hồ Chí Minh.

85 Kết quả.
Tiếng Anh toàn diện 6 kỹ năng

Trung tâm Direct English Saigon

Verified by Edu2Review
9.6
Xuất sắc 241 đánh giá
97%  hài lòng về giáo viên 97%  học viên khuyên học

Tiếng Anh toàn diện 6 kỹ năng

Tiếng Anh tổng quát
5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
97%  hài lòng về giáo viên 97%  học viên khuyên học

Tiếng Anh toàn diện 6 kỹ năng

Tiếng Anh tổng quát
5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
-250K
Xóa mất gốc

Trung tâm tiếng Anh TOEIC - Speaking Ms. Ngọc

Verified by Edu2Review
8.6
Rất tốt 265 đánh giá
91%  hài lòng về giáo viên 89%  học viên khuyên học

Xóa mất gốc

Tiếng Anh tổng quát
5 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 890.000đ
EduMember 640.000đ
91%  hài lòng về giáo viên 89%  học viên khuyên học

Xóa mất gốc

Tiếng Anh tổng quát
5 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 890.000đ
EduMember 640.000đ
-200K
Anh ngữ cấp tốc dành cho người mất gốc

Trung tâm tiếng Anh VUS

Verified by Edu2Review
8.0
Tốt 239 đánh giá
86%  hài lòng cơ sở VC 84%  hài lòng MT học tập

Anh ngữ cấp tốc dành cho người mất gốc

Tiếng Anh tổng quát
72 giờ
Giáo viên bản xứ
Câu lạc bộ tiếng Anh
Ưu đãi 200.000đ
cho EduMember
86%  hài lòng cơ sở VC 84%  hài lòng MT học tập

Anh ngữ cấp tốc dành cho người mất gốc

Tiếng Anh tổng quát
72 giờ
Giáo viên bản xứ
Câu lạc bộ tiếng Anh
Ưu đãi 200.000đ
cho EduMember
Tiếng Anh Căn bản

Trung Tâm GMTOEIC Thầy Giảng - Cô Mai

Verified by Edu2Review
7.7
Khá 84 đánh giá
81%  hài lòng về giáo viên 81%  học viên khuyên học

Tiếng Anh Căn bản

Tiếng Anh tổng quát
1.5 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 1.690.000đ
81%  hài lòng về giáo viên 81%  học viên khuyên học

Tiếng Anh Căn bản

Tiếng Anh tổng quát
1.5 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 1.690.000đ
-400K
English Guide

Trung Tâm Anh Ngữ English Guide

9.0
Rất tốt 43 đánh giá
96%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

English Guide

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.900.000đ
EduMember 3.500.000đ
96%  hài lòng về giáo viên 90%  học viên khuyên học

English Guide

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 3.900.000đ
EduMember 3.500.000đ
Anh ngữ học thuật - Academic English

Trung Tâm Anh ngữ ACET

Verified by Edu2Review
8.2
Tốt 47 đánh giá
87%  hài lòng về thực hành 87%  hài lòng về giáo viên

Anh ngữ học thuật - Academic English

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 19.890.000đ
87%  hài lòng về thực hành 87%  hài lòng về giáo viên

Anh ngữ học thuật - Academic English

Tiếng Anh tổng quát
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 19.890.000đ
Tiếng Anh tổng quát

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP.HCM CEFALT

Verified by Edu2Review
7.5
Khá 37 đánh giá
80%  hài lòng cơ sở VC 80%  học viên khuyên học

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát
80%  hài lòng cơ sở VC 80%  học viên khuyên học

Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát
CEFR A2

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Sư Phạm TP. HCM Chi nhánh 1

7.4
Khá 37 đánh giá
78%  cảm thấy tiến bộ 78%  học viên khuyên học

CEFR A2

Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học phí 400.000đ
78%  cảm thấy tiến bộ 78%  học viên khuyên học

CEFR A2

Tiếng Anh tổng quát
96 thời lượng
Học phí 400.000đ
Tiếng Anh Tổng quát - Sơ cấp

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Nông Lâm TP.HCM

7.1
Khá 37 đánh giá
77%  cảm thấy tiến bộ

Tiếng Anh Tổng quát - Sơ cấp

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.700.000đ
77%  cảm thấy tiến bộ

Tiếng Anh Tổng quát - Sơ cấp

Tiếng Anh tổng quát
3 tháng
Có học thử
Câu lạc bộ tiếng Anh
Học phí 2.700.000đ
Tiếng Anh 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông (10 lớp)

Trung Tâm Ngoại ngữ RES

6.2
Trung bình 42 đánh giá

Tiếng Anh 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông (10 lớp)

Tiếng Anh tổng quát
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 8.715.000đ

Tiếng Anh 4 kỹ năng dành cho học sinh phổ thông (10 lớp)

Tiếng Anh tổng quát
60 giờ
Giáo viên bản xứ
Học phí 8.715.000đ
Xây dựng tiếng Anh nền tảng

Trung Tâm Ngoại Ngữ Tin Học và Đào Tạo Ngắn Hạn CFIS

7.4
Khá 30 đánh giá
82%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng cơ sở VC

Xây dựng tiếng Anh nền tảng

Tiếng Anh tổng quát
50 giờ
82%  hài lòng về giáo viên 80%  hài lòng cơ sở VC

Xây dựng tiếng Anh nền tảng

Tiếng Anh tổng quát
50 giờ
Anh văn tổng quát vỡ lòng

Trung tâm đào tạo ngoại ngữ SEAMEO

7.9
Khá 27 đánh giá
84%  hài lòng về thực hành 83%  hài lòng về giáo viên

Anh văn tổng quát vỡ lòng

Tiếng Anh tổng quát
3.8 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 4.400.000đ
84%  hài lòng về thực hành 83%  hài lòng về giáo viên

Anh văn tổng quát vỡ lòng

Tiếng Anh tổng quát
3.8 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 4.400.000đ
EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm