Trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp Cơ bản | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Tìm trường
Hoặc tra cứu

Trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp Cơ bản

Bạn đang quan tâm đến trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp Cơ bản? Tham khảo đánh giá, học phí về các trung tâm tiếng Hàn để đưa ra lựa chọn phù hợp!

8 Kết quả.
Trung tâm Ngoại ngữ Language Wang
Trung tâm Ngoại ngữ Language Wang
10
Xuất sắc 1 đánh giá
TOPIK 1 sơ cấp
TOPIK 2 trung cấp
Cơ bản
Tổng cộng 5 khóa học
TOPIK 1 sơ cấp
TOPIK 2 trung cấp
Cơ bản

Tổng cộng 5 khóa học

Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng
Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Cơ bản
TOPIK 1 sơ cấp
TOPIK 2 trung cấp
Tổng cộng 3 khóa học
Cơ bản
TOPIK 1 sơ cấp
TOPIK 2 trung cấp

Tổng cộng 3 khóa học

Trung tâm Hàn ngữ Sejong
Trung tâm Hàn ngữ Sejong
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Cơ bản
TOPIK 2 trung cấp
TOPIK 1 sơ cấp
Tổng cộng 3 khóa học
Cơ bản
TOPIK 2 trung cấp
TOPIK 1 sơ cấp

Tổng cộng 3 khóa học

Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Giao tiếp
TOEIC
HSK 3
Tổng cộng 22 khóa học
Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
Giao tiếp
TOEIC
HSK 3

Tổng cộng 22 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
Trung tâm ngoại ngữ-tin học Tây Bắc
Trung tâm ngoại ngữ-tin học Tây Bắc
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Trẻ em
IELTS
TOEIC
Tổng cộng 13 khóa học
Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
Trẻ em
IELTS
TOEIC

Tổng cộng 13 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
Trung tâm Ngoại ngữ Aloha
Trung tâm Ngoại ngữ Aloha
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
N4
N3
N5
Tổng cộng 6 khóa học
Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
N4
N3
N5

Tổng cộng 6 khóa học

Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
Trung tâm tiếng Hàn IEDU
Trung tâm tiếng Hàn IEDU
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
TOPIK 2 trung cấp
Trung cấp
Cơ bản
Tổng cộng 5 khóa học
TOPIK 2 trung cấp
Trung cấp
Cơ bản

Tổng cộng 5 khóa học

Ngoại ngữ du học Sunny
Ngoại ngữ du học Sunny
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá
Trẻ em
TOPIK 1 sơ cấp
TOPIK 2 trung cấp
Tổng cộng 8 khóa học
Trẻ em
TOPIK 1 sơ cấp
TOPIK 2 trung cấp

Tổng cộng 8 khóa học

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết