Trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp Cơ bản | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp Cơ bản

Bạn đang quan tâm đến trung tâm Tiếng Hàn Giao tiếp Cơ bản? Tham khảo đánh giá, học phí về các trung tâm tiếng Hàn để đưa ra lựa chọn phù hợp!

8 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Language Wang
10
Xuất sắc 1 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, Trung cấp, Cơ bản

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, Trung cấp, Cơ bản


Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cơ bản, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Cơ bản, TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp


Trung tâm Hàn ngữ Sejong
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Cơ bản, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Cơ bản, TOPIK 2 trung cấp


Trung tâm Ngoại ngữ New Windows
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cơ bản, Tổng hợp, Cơ bản

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Cơ bản, Tổng hợp, Cơ bản


Trung tâm ngoại ngữ-tin học Tây Bắc
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Trẻ em, TOEFL IBT

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Trẻ em, TOEFL IBT


Trung tâm Ngoại ngữ Aloha
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N4, N3, N5

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy N4, N3, N5


Trung tâm tiếng Hàn IEDU
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Cơ bản, Trung cấp, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Cơ bản, Trung cấp, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 3 khóa học


Ngoại ngữ du học Sunny
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Trẻ em

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Trẻ em