Trung tâm Tiếng Hàn tại Hải Phòng | Edu2Review
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
🎯 StudyNow ⚡ Luyện nói tiếng Anh chuẩn theo lộ trình cá nhân. Đăng ký ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trung tâm Tiếng Hàn tại Hải Phòng

   Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Hải Phòng. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

   14 Kết quả.
   Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
   Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   TOEIC
   Luyện thi TOPIK
   Tổng hợp
   Tổng cộng 4 khóa học
   Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
   TOEIC
   Luyện thi TOPIK
   Tổng hợp

   Tổng cộng 4 khóa học

   Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
   Trung tâm Hàn ngữ Việt Shalom
   Trung tâm Hàn ngữ Việt Shalom
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp
   Tổng cộng 5 khóa học
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp

   Tổng cộng 5 khóa học

   Trung tâm đào tạo VHQ
   Trung tâm đào tạo VHQ
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   TOPIK 1 sơ cấp
   Luyện thi TOPIK
   Giao tiếp
   Tổng cộng 7 khóa học
   TOPIK 1 sơ cấp
   Luyện thi TOPIK
   Giao tiếp

   Tổng cộng 7 khóa học

   Trung tâm ngoại ngữ Tomato
   Trung tâm ngoại ngữ Tomato
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   Luyện thi TOPIK
   Luyện thi HSK
   Luyện thi JLPT
   Tổng cộng 6 khóa học
   Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
   Luyện thi TOPIK
   Luyện thi HSK
   Luyện thi JLPT

   Tổng cộng 6 khóa học

   Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember
   Trung tâm tiếng Hàn Hiền Diệp
   Trung tâm tiếng Hàn Hiền Diệp
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)
   Trung tâm tiếng Hàn Kokono
   Trung tâm tiếng Hàn Kokono
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp
   Tổng hợp
   Tổng cộng 5 khóa học
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp
   Tổng hợp

   Tổng cộng 5 khóa học

   Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng
   Trung tâm Hàn ngữ Seoul Hải Phòng
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   Cơ bản
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp
   Tổng cộng 3 khóa học
   Cơ bản
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp

   Tổng cộng 3 khóa học

   Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus
   Trung tâm Ngoại ngữ SH Campus
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp
   Luyện thi TOPIK
   Tổng cộng 6 khóa học
   TOPIK 1 sơ cấp
   TOPIK 2 trung cấp
   Luyện thi TOPIK

   Tổng cộng 6 khóa học

   Du học Hàn Quốc - YM Education
   Du học Hàn Quốc - YM Education
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   Tổng hợp
   TOPIK 1 sơ cấp
   Luyện thi TOPIK
   Tổng cộng 3 khóa học
   Tổng hợp
   TOPIK 1 sơ cấp
   Luyện thi TOPIK

   Tổng cộng 3 khóa học

   Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha
   Trung tâm tiếng Hàn Hải Phòng Maranatha
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   TOPIK 1 sơ cấp
   Cho trẻ em
   Tổng hợp
   Tổng cộng 5 khóa học
   TOPIK 1 sơ cấp
   Cho trẻ em
   Tổng hợp

   Tổng cộng 5 khóa học

   Trung tâm Ngoại ngữ Tokyo Hải Phòng
   Trung tâm Ngoại ngữ Tokyo Hải Phòng
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   HSK 1
   N5
   Luyện thi TOPIK
   Tổng cộng 5 khóa học
   HSK 1
   N5
   Luyện thi TOPIK

   Tổng cộng 5 khóa học

   Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.
   Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.
   0
   Chưa có đánh giá 0 đánh giá
   Tiếng Anh tổng quát
   Giao tiếp
   HSK 1
   Tổng cộng 11 khóa học
   Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ cho EduMember
   Tiếng Anh tổng quát
   Giao tiếp
   HSK 1

   Tổng cộng 11 khóa học

   Hoàn tiền lên đến 100.000 ₫ EduMember

   Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

   Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
   Chi tiết