Trung tâm Tiếng Nhật tại Hải Phòng | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Nhật tại Hải Phòng

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Nhật uy tín tại Hải Phòng. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Nhật tốt nhất!

7 Kết quả.

Trung tâm ngoại ngữ Tomato
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK, Luyện thi JLPT

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Luyện thi TOPIK, Luyện thi HSK, Luyện thi JLPT


Trung tâm Nhật ngữ Liên
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 7 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, N3

Có tất cả 7 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ huyện Đoàn Thủy Nguyên
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Tổng hợp, N5

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Tổng hợp, N5


Trung tâm Nhật ngữ Hanami
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, Luyện thi JLPT, N3

Có tất cả 4 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, Luyện thi JLPT, N3

Có tất cả 4 khóa học


Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng.
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, HSK 1

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, HSK 1

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Tokyo Hải Phòng
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy HSK 1, N5, Luyện thi TOPIK

Có tất cả 1 khóa học

Chương trình giảng dạy HSK 1, N5, Luyện thi TOPIK


Trung tâm Ngoại ngữ TMG
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tổng hợp, N5

Có tất cả 3 khóa học

Chương trình giảng dạy Trẻ em, Tổng hợp, N5

Có tất cả 3 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm