Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Đống Đa | Edu2Review

Trung tâm Tiếng Hàn tại Quận Đống Đa

Bạn đang tìm kiếm trung tâm Tiếng Hàn uy tín tại Quận Đống Đa. Xem ngay những đánh giá để lựa chọn trung tâm tiếng Hàn tốt nhất!

10 Kết quả.

Trung tâm Ngoại ngữ Hanka
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOEIC, Luyện thi TOPIK, Tổng hợp

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy TOEIC, Luyện thi TOPIK, Tổng hợp

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm Đào tạo AOI
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy N5, N4, Cho trẻ em

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy N5, N4, Cho trẻ em

Có tất cả 2 khóa học


Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 11 khóa học

Chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, Giao tiếp, TOEIC

Có tất cả 11 khóa học


Học viện Ngôn ngữ ICO
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học

Chương trình giảng dạy Giao tiếp, Luyện thi TOPIK, Luyện thi KLPT (EPS TOPIK)

Có tất cả 8 khóa học


Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 2 khóa học


Học viện Seoul
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 2 trung cấp, TOPIK 1 sơ cấp

Có tất cả 2 khóa học


Trung tâm tiếng Hàn Kokono
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Đào tạo Tiếng Hàn Văn Lang
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 9 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, TOPIK 2 trung cấp, Tổng hợp

Có tất cả 9 khóa học


Tiếng Hàn cô Dương Hương
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy Thương mại, Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 5 khóa học

Chương trình giảng dạy Thương mại, Luyện thi TOPIK, TOPIK 2 trung cấp

Có tất cả 5 khóa học


Trung tâm Ngoại ngữ Đào Hạnh
0
Chưa có đánh giá 0 đánh giá

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 2 khóa học

Chương trình giảng dạy TOPIK 1 sơ cấp, Giao tiếp, Trẻ em

Có tất cả 2 khóa học

EduMember

Gói Thành Viên EduMember
Tiết kiệm học phí

Ưu đãi lên đến 50% học phí khi đăng ký gói thành viên. Xem thêm